Gods plan

De Naam van de enige God is YaHWeH en betekent: ‘Ik ben er voor u!’

Voor iedereen die wil weten of God werkt volgens een plan, en hoe dat afloopt, bevat deze site veel informatie. God heeft lang geleden een plan gemaakt, en Zijn Zoon Jezus heeft de leiding over de uitvoering daarvan. Profeten hebben voor elke tijdsperiode tot en met onze tijd bekendgemaakt wat nog te gebeuren staat. Over onze tijd profeteert Daniël bijvoorbeeld: Dan zal een tijdlang iemand op een voetstuk staan die zich toewijdt aan het opdrijven van de werkdruk (of de belastingen), ter ere van de regering, en in enkele dagen zal dit afgebroken zijn, niet door grote woede en ook niet door oorlog.’ Daniël 11:20 Herkent u dit? Het blijkt te passen in Gods plan en u wordt uitgenodigd om beter te leren begrijpen waarom dat zo is. Wat binnenkort staat te gebeuren is te lezen op de pagina profetie en nader uitgewerkt in de boeken ‘Gods plan’ en ‘Uitnodiging!’, deel 1 en 2, die via deze site te bestellen zijn. Om te beginnen is het belangrijk om te weten waarom, voor wie en hoe God alles uitwerkt:

Gezegend de wijze mensen met berouw.

© Jim Sabelis

Jezus zegt in het Hebreeuws: ‘Kom bij mij iedereen die uitgeput is en zwaar zwoegt en dan zal ik u helpen om het met waardigheid te dragen. Werp het onrecht af, de ongerechtigheden, en leer van mij, als een jas die past, omdat ik nederig ben en goed en zuiver van hart en dan zult u een rustplaats voor uw zielen vinden. Alleen mijn last is licht.’ Mattheüs 11:28-30
De Messias De Schepping Gods doel De mens

Gods plan

De Naam van de enige God is YaHWeH en

betekent: ‘Ik ben er voor u!’

Voor iedereen die wil weten of God werkt volgens een plan, en hoe dat afloopt, bevat deze site veel informatie. God heeft lang geleden een plan gemaakt, en Zijn Zoon Jezus heeft de leiding over de uitvoering daarvan. Profeten hebben voor elke tijdsperiode tot en met onze tijd bekendgemaakt wat nog te gebeuren staat. Over onze tijd profeteert Daniël bijvoorbeeld: Dan zal een tijdlang iemand op een voetstuk staan die zich toewijdt aan het opdrijven van de werkdruk (of de belastingen), ter ere van de regering, en in enkele dagen zal dit afgebroken zijn, niet door grote woede en ook niet door oorlog.’ Daniël 11:20 Herkent u dit? Het blijkt te passen in Gods plan en u wordt uitgenodigd om beter te leren begrijpen waarom dat zo is. Wat binnenkort staat te gebeuren is te lezen op de pagina profetie en nader uitgewerkt in de boeken ‘Gods plan’ en ‘Uitnodiging!’, deel 1 en 2, die via deze site te bestellen zijn. Om te beginnen is het belangrijk om te weten waarom, voor wie en hoe God alles uitwerkt:

Gezegend de wijze mensen met berouw.

© Jim Sabelis

Jezus zegt in het Hebreeuws: ‘Kom bij mij iedereen die uitgeput is en zwaar zwoegt en dan zal ik u helpen om het met waardigheid te dragen. Werp het onrecht af, de ongerechtigheden, en leer van mij, als een jas die past, omdat ik nederig ben en goed en zuiver van hart en dan zult u een rustplaats voor uw zielen vinden. Alleen mijn last is licht.’ Mattheüs 11:28-30
De Messias Gods doel De Schepping De mens