Boeken

Er

zullen

boeken

aan

de

rechtvaardigen

en

wijzen

worden

gegeven

die

vreugde

zullen brengen, oprechtheid en veel wijsheid. (Henoch)

De profetische chronologieën die ons o.a. door Jezus, Henoch, Abraham, Daniël, Baruch, Petrus en de apostel Johannes zijn gegeven, helpen ons om de Bijbelse profetieèn in volgorde van tijd te plaatsen. De Profeten wisten vaak niet op welke tijd God doelde als Hij hen profetieèn of visioenen gaf. ‘Gods plan’ verschaft uitleg over de chronologie van deze profeten en leert ons dat in deze periode, 6000 jaar na Adam, Gods koninkrijk van 1000 jaar vrede nabij is. Gods plan geeft een visie, samenvatting en chronologisch overzicht van wat het plan van God met mensen is. Als lezer wordt je in een vogelvlucht vanaf de ‘oerknal’ meegenomen naar de tijd van het eeuwige Koninkrijk van God. Het boek bevat veel informatie over de profetieën die uitgesproken zijn voor onze tijd en hoe deze vervuld zullen gaan worden. Het is geschreven voor alle mensen die geïnteresseerd zijn in waar we vandaan komen en naar toe op weg zijn . Paperback, 556 pagina's. (juli 2019) Prijs: € 24,00 (excl. BTW). Het geloof van de eerste Christenen’ biedt een aantal vertalingen van parels van vroegchristelijke boeken. De boeken getuigen van de tijd na de opstanding van Jezus en de handelingen van de Apostelen. Het boek bevat veel informatie over wat de eerste Christenen geloofd hebben. Paperback, 474 pagina's. (2017) Prijs: € 20,00 (excl. BTW) Jezus, de wet en de profeten Bevat een vanuit het Hebreeuws vertaald evangelie van Mattheüs en een nauwkeurige vertaling op basis van de Hebreeuwse ketief aantekeningen van de profeten vanaf Genesis tot Maleachi. Meer dan 6100 eindnoten zijn opgenomen om de gekozen vertaling vanuit de Hebreeuwse tekst toe te lichten. Het boek is chronologisch opgebouwd en de nog te vervullen Bijbelse profetieën zijn geselecteerd en in het laatste hoofdstuk opgenomen. Paperback, 706 pagina's. (herzien juli 2019) Prijs: € 27,50 (excl. BTW). 150 Profetische Psalmen Is een vertaling vanuit het Hebreeuws / Engels van de 150 Bijbelse Psalmen. Het profetisch karakter van de Psalmen voert daarbij de boventoon. De prachtige teksten van deze Hebreeuwse liedjes bieden nog altijd hoop en troost voor veel mensen die in God geloven. (Herziene versie april 2019) Paperback, 148 pagina's. (juli 2019) Prijs: € 8,00 (excl. BTW). Uitnodiging! Deel 1 Bevat een uitgebreide samenvatting van profetieën die voor onze tijd en daarna zijn uitgesproken. Als een acht gangen diner opgedient wordt u meegenomen in de visioenen en profetieën die ca. 30 Bijbelse profeten aan ons nagelaten hebben. Door dit boekje krijgt u inzicht in de volgorde waarin de Bijbelse eindtijdprofetieën vervuld zullen worden en hoe wij als mensheid een nieuw tijdperk van duizend jaar vrede binnen zullen gaan. Paperback, 108 pagina's. (oktober 2019) Prijs: € 7,00 (excl. BTW). Uitnodiging! Deel 2 Bevat een vertaling vanuit de grondtekst van de profetieën die voor onze tijd en de toekomst uitgesproken zijn. Het ‘acht gangen diner’ uit deel 1 volgend, zijn de eindtijdvisioenen en profetieën in volgorde van tijd geplaatst. Door dit boek gaan uw ogen open over hoe en wanneer vele Bijbelse profetieën nog vervuld zullen gaan worden. Paperback, 432 pagina's. (oktober 2019) Prijs: € 18,00 (excl. BTW). Het vroegste Nieuwe Testament is een nieuwe eigentijdse vertaling van het Nieuwe Testament die is gebaseerd op de Hebreeuwse en Griekse gondtekst met meer dan 4800 eindnoten. Het bijzondere aan deze vertaling is: o De grondtekst voor het Mattheüsevangelie is het Hebreeuws. o De zinsbouw en interpuncties van de grondtekst worden nauwkeurig gevolgd. o De gehanteerde Canon is op basis van de vroegste lijsten. o De drie aan de Canon toegevoegde boeken zijn vertaald vanuit het Engels en het lezen zeker waard. Paperback, (A4) 282 pagina's (oktober 2019) Prijs: € 15,00 (excl. BTW).

© Jim Sabelis

Jezus zegt in het Hebreeuws: ‘Denk niet dat ik gekomen ben om de wet te breken maar om deze te volbrengen.’ Mattheüs 5:17

U bent het voortdurende wereldwijde zout.

Boeken

Er

zullen

boeken

aan

de

rechtvaardigen

en

wijzen

worden

gegeven

die

vreugde

zullen

brengen,

oprechtheid

en

veel

wijsheid.

(Henoch)

De profetische chronologieën die ons o.a. door Jezus, Henoch, Abraham, Daniël, Baruch, Petrus en de apostel Johannes zijn gegeven, helpen ons om de Bijbelse profetieèn in volgorde van tijd te plaatsen. De Profeten wisten vaak niet op welke tijd God doelde als Hij hen profetieèn of visioenen gaf. ‘Gods plan’ verschaft uitleg over de chronologie van deze profeten en leert ons dat in deze periode, 6000 jaar na Adam, Gods koninkrijk van 1000 jaar vrede nabij is. Gods plan geeft een visie, samenvatting en chronologisch overzicht van wat het plan van God met mensen is. Als lezer wordt je in een vogelvlucht vanaf de ‘oerknal’ meegenomen naar de tijd van het eeuwige Koninkrijk van God. Het boek bevat veel informatie over de profetieën die uitgesproken zijn voor onze tijd en hoe deze vervuld zullen gaan worden. Het is geschreven voor alle mensen die geïnteresseerd zijn in waar we vandaan komen en naar toe op weg zijn . Paperback, 556 pagina's. (juli 2019) Prijs: € 24,00 (excl. BTW). Het geloof van de eerste Christenen’ biedt een aantal vertalingen van parels van vroegchristelijke boeken. De boeken getuigen van de tijd na de opstanding van Jezus en de handelingen van de Apostelen. Het boek bevat veel informatie over wat de eerste Christenen geloofd hebben. Paperback, 474 pagina's. (2017) Prijs: € 20,00 (excl. BTW) Jezus, de wet en de profeten Bevat een vanuit het Hebreeuws vertaald evangelie van Mattheüs en een nauwkeurige vertaling op basis van de Hebreeuwse ketief aantekeningen van de profeten vanaf Genesis tot Maleachi. Meer dan 6100 eindnoten zijn opgenomen om de gekozen vertaling vanuit de Hebreeuwse tekst toe te lichten. Het boek is chronologisch opgebouwd en de nog te vervullen Bijbelse profetieën zijn geselecteerd en in het laatste hoofdstuk opgenomen. Paperback, 706 pagina's. (herzien juli 2019) Prijs: € 27,50 (excl. BTW). 150 Profetische Psalmen Is een vertaling vanuit het Hebreeuws / Engels van de 150 Bijbelse Psalmen. Het profetisch karakter van de Psalmen voert daarbij de boventoon. De prachtige teksten van deze Hebreeuwse liedjes bieden nog altijd hoop en troost voor veel mensen die in God geloven. (Herziene versie april 2019) Paperback, 148 pagina's. (juli 2019) Prijs: € 8,00 (excl. BTW). Uitnodiging! Deel 1 Bevat een uitgebreide samenvatting van profetieën die voor onze tijd en daarna zijn uitgesproken. Als een acht gangen diner opgedient wordt u meegenomen in de visioenen en profetieën die ca. 30 Bijbelse profeten aan ons nagelaten hebben. Door dit boekje krijgt u inzicht in de volgorde waarin de Bijbelse eindtijdprofetieën vervuld zullen worden en hoe wij als mensheid een nieuw tijdperk van duizend jaar vrede binnen zullen gaan. Paperback, 108 pagina's. (oktober 2019) Prijs: € 7,00 (excl. BTW). Uitnodiging! Deel 2 Bevat een vertaling vanuit de grondtekst van de profetieën die voor onze tijd en de toekomst uitgesproken zijn. Het ‘acht gangen diner’ uit deel 1 volgend, zijn de eindtijdvisioenen en profetieën in volgorde van tijd geplaatst. Door dit boek gaan uw ogen open over hoe en wanneer vele Bijbelse profetieën nog vervuld zullen gaan worden. Paperback, 432 pagina's. (oktober 2019) Prijs: € 18,00 (excl. BTW). Het vroegste Nieuwe Testament is een nieuwe eigentijdse vertaling van het Nieuwe Testament die is gebaseerd op de Hebreeuwse en Griekse gondtekst met meer dan 4800 eindnoten. Het bijzondere aan deze vertaling is: o De grondtekst voor het Mattheüsevangelie is het Hebreeuws. o De zinsbouw en interpuncties van de grondtekst worden nauwkeurig gevolgd. o De gehanteerde Canon is op basis van de vroegste lijsten. o De drie aan de Canon toegevoegde boeken zijn vertaald vanuit het Engels en het lezen zeker waard. Paperback, (A4) 282 pagina's (oktober 2019) Prijs: € 15,00 (excl. BTW).

© Jim Sabelis

Jezus zegt in het Hebreeuws: ‘Denk niet dat ik gekomen ben om de wet te breken maar om deze te volbrengen.’ Mattheüs 5:17

U bent het voortdurende wereldwijde zout.