Gods doel

Gods doel is dat u uit vrije wil kiest om Hém lief te hebben.

Wat is het doel van alles? 1 . God wil niet alleen zijn, Zijn overvloed delen, daarom heeft Hij ons mensen gemaakt, naar Zijn beeld… om een eeuwige familie van Hem te worden. 2 . God wil dat wij Hem vrijwillig lief gaan hebben. Hij doet dat: a . Door ons de zichtbare schepping te geven, zodat wij Zijn grootsheid en goedheid lief zouden gaan hebben. b . Door ons Zijn eerstgeboren Zoon Jezus te geven, Die Zijn leven gaf om ons met God te verzoenen. c . Door ons vrij te laten om oprecht zelf te zoeken, te vinden en te kiezen, een liefdevol kind van Hem te worden, of niet. d . Door ons de mogelijkheid te geven om nu al te laten zien hoe familie van God zijn werkt, in een kerk van leden die iedereen praktisch liefhebben. 3 . God is tijdloos en voor ons heeft Hij de tijd geschapen. Nu hebben wij nog een tijdelijk lichaam dat zich kan ontwikkelen tot het in vernieuwde vorm eeuwig zal bestaan, bij de opstanding van de doden. 4 . De zekerheid van het geloof in God is het besef dat wij op weg zijn naar een doel, een eeuwige bestemming. Jezus spreekt in dit verband over een smalle weg naar dat doel. De smalle weg is de manier van leven die Hij ons heeft voorgeleefd, de brede weg naar het missen van Gods doel wordt gevormd door alle andere mogelijkheden. De Bijbel spreekt in beeldspraak over Gods doel: Een heilig volk, hiervoor wordt o.a. de volgende beeldsparaak gebruikt: a . De wijngaard , Jesaja 5, Mattheüs 20 en 21 en Johannes 15 spreken hiervan. Jezus schept de randvoorwaarden, wij kiezen welke vrucht dat voor ons oplevert, goede of slechte. b . De tempel , in I Korintiërs 3 vergelijkt Paulus ons leven met een bouwwerk voor God dat met stro of met goud kan worden opgebouwd, wij kiezen zelf het bouwmateriaal. Het vuur zal uitwijzen wat standhoudt. Wat eeuwig overblijft is wie wij in de kern van ons wezen zijn. c . De toren, de Herder van Hermas spreekt uitgebreid over deze toren, het heilige deel van Gods volk, Jezus spreekt erover in Mattheüs 21, Markus 12 en Lukas 14, wij kunnen zelf uitrekenen of wij af kunnen maken wat we beginnen. d . De vrouw van Zijn Zoon Jezus , Openbaringen 21 spreekt over de bruid van het Lam (Jezus), dat is het doel waar de verdrukking van Openbaringen op uitloopt. e . Jeruzalem, de hemelse stad van vrede is het grote plaatje wat ook in Openbaringen 21 wordt getoond. Gods doel is de mens eeuwig met Hem levend in Zijn koninkrijk. De foto met de rode knikker bovenaan deze pagina visualiseert de drie mogelijkheden die u met deze kennis heeft: 1 . U gaat zelf op onderzoek uit en komt tot de conclusie dat het waar is wat God zegt. U leert Hem gehoorzamen. 2 . U gaat op onderzoek uit maar blijft twijfelen tussen Gods weg en uw eigen keuzes en plannen. 3 . U neemt dit niet serieus en leeft zonder met God rekening te houden. Elke keuze geeft een andere toekomst. Wat de profeten hierover zeggen wordt uitgelegd in de boeken ‘ Gods plan en ‘ Uitnodiging! .

Gezegend de nederigen van geest.

© Jim Sabelis

Jezus zegt in het Hebreeuws: ‘‘Kom door de smalle poort, want de poort naar de ondergang is breed en diep en velen gaan daardoor. Sommige nemen de zware poort en de smalle weg die uitloopt op het leven en er zijn er weinig die deze vinden.’ Mattheüs 7:13,14
De Schepping De mens De Messias

Gods doel

Gods doel is dat u uit vrije wil kiest om Hém lief te

hebben.

Wat is het doel van alles? 1 . God wil niet alleen zijn, Zijn overvloed delen, daarom heeft Hij ons mensen gemaakt, naar Zijn beeld… om een eeuwige familie van Hem te worden. 2 . God wil dat wij Hem vrijwillig lief gaan hebben. Hij doet dat: a . Door ons de zichtbare schepping te geven, zodat wij Zijn grootsheid en goedheid lief zouden gaan hebben. b . Door ons Zijn eerstgeboren Zoon Jezus te geven, Die Zijn leven gaf om ons met God te verzoenen. c . Door ons vrij te laten om oprecht zelf te zoeken, te vinden en te kiezen, een liefdevol kind van Hem te worden, of niet. d . Door ons de mogelijkheid te geven om nu al te laten zien hoe familie van God zijn werkt, in een kerk van leden die iedereen praktisch liefhebben. 3 . God is tijdloos en voor ons heeft Hij de tijd geschapen. Nu hebben wij nog een tijdelijk lichaam dat zich kan ontwikkelen tot het in vernieuwde vorm eeuwig zal bestaan, bij de opstanding van de doden. 4 . De zekerheid van het geloof in God is het besef dat wij op weg zijn naar een doel, een eeuwige bestemming. Jezus spreekt in dit verband over een smalle weg naar dat doel. De smalle weg is de manier van leven die Hij ons heeft voorgeleefd, de brede weg naar het missen van Gods doel wordt gevormd door alle andere mogelijkheden. De Bijbel spreekt in beeldspraak over Gods doel: Een heilig volk, hiervoor wordt o.a. de volgende beeldsparaak gebruikt: a . De wijngaard , Jesaja 5, Mattheüs 20 en 21 en Johannes 15 spreken hiervan. Jezus schept de randvoorwaarden, wij kiezen welke vrucht dat voor ons oplevert, goede of slechte. b . De tempel , in I Korintiërs 3 vergelijkt Paulus ons leven met een bouwwerk voor God dat met stro of met goud kan worden opgebouwd, wij kiezen zelf het bouwmateriaal. Het vuur zal uitwijzen wat standhoudt. Wat eeuwig overblijft is wie wij in de kern van ons wezen zijn. c . De toren, de Herder van Hermas spreekt uitgebreid over deze toren, het heilige deel van Gods volk, Jezus spreekt erover in Mattheüs 21, Markus 12 en Lukas 14, wij kunnen zelf uitrekenen of wij af kunnen maken wat we beginnen. d . De vrouw van Zijn Zoon Jezus , Openbaringen 21 spreekt over de bruid van het Lam (Jezus), dat is het doel waar de verdrukking van Openbaringen op uitloopt. e . Jeruzalem, de hemelse stad van vrede is het grote plaatje wat ook in Openbaringen 21 wordt getoond. Gods doel is de mens eeuwig met Hem levend in Zijn koninkrijk. De foto met de rode knikker bovenaan deze pagina visualiseert de drie mogelijkheden die u met deze kennis heeft: 1 . U gaat zelf op onderzoek uit en komt tot de conclusie dat het waar is wat God zegt. U leert Hem gehoorzamen. 2 . U gaat op onderzoek uit maar blijft twijfelen tussen Gods weg en uw eigen keuzes en plannen. 3 . U neemt dit niet serieus en leeft zonder met God rekening te houden. Elke keuze geeft een andere toekomst. Wat de profeten hierover zeggen wordt uitgelegd in de boeken ‘ Gods plan en ‘ Uitnodiging! .

Gezegend de nederigen van geest.

© Jim Sabelis

Jezus zegt in het Hebreeuws: ‘‘Kom door de smalle poort, want de poort naar de ondergang is breed en diep en velen gaan daardoor. Sommige nemen de zware poort en de smalle weg die uitloopt op het leven en er zijn er weinig die deze vinden.’ Mattheüs 7:13,14
De Messias  De mens
Gods plan
De Schepping