Jezus verheugt zich over de beloning voor vervolgde profeten.

© Jim Sabelis

Daarom zal de Heer YaHWeH niets doen zonder dat Hij Zijn vertrouwelijke raad ontrafelt voor Zijn dienaren de profeten

Profetie

Amuse
Mattheüs
Bewezen p rofetie is een onweerlegbaar bewijs voor het besturen van deze wereld door onze Schepper. Het bijzondere van profetie is dat het in beelden en woorden laat zien wat er nog te gebeuren staan. De boeken Gods plan en Uitnodiging! Deel 1 ’ en ‘ Uitnodiging! Deel 2 ’ geven een overzicht van de volgorde van vervulling van vele Bijbelse profetieën. In de boeken Uitnodiging! worden, als in een acht gangen diner, de profetische teksten als gerechten aan u geserveerd. In deel 1 is een samenvatting opgenomen en in deel 2 een vertaling van de betreffende tekstgedeelten. Zo kunt u makkelijk in en uitzoomen op wat er in de nabije toekomst te gebeuren staat. De volgorde van het verloop van onze tijd is samengevat: Hoofdstuk 1. Uitnodiging! Hoofdstuk 2. Amuse, de volgorde van de tijd. Hoofdstuk 3. Voorgerecht, profetieën over het verloop van deze tijd door Daniël, Jezus, Johannes, Henoch, Baruch, Ezra en Petrus Hoofdstuk 4. Soep, samengevatte profetieën, de tijd in vogelvlucht, profetieën van Henoch, Abraham, Isaak, Jakob, Zebulon, Dan, Naftali, Asher, Jozef, Benjamin, Mozes, David, Hosea, Jesaja, Jeremia, Baruch, Ezechiël, Habakuk, Sefanja, Zacharia, Ezra, Johannes de Doper, Jezus, Johannes de discipel, Stefanus, Petrus, Jakobus, Paulus, Barnabas, Judas, Clement en Lactantius Hoofdstuk 5. Warm tussengerecht, de afgelopen 6000 jaar. 1. De macht van de Meden, Perzen en Grieken 2. De vier Griekse heerschappijen van het beest 3. Leviathan en Behemoth, de twee beesten 4. De eerste komst van de Messias 5. Onderwijs van de apostelen 6. De groei van de kerk, 70 generaties Hoofdstuk 6. Spoom, waar staan we nu? Hoofdstuk 7. Hoofdgerecht; wat staat ons binnenkort te wachten? 1. Komst ‘Elia’, de nachtwaker en ijzeren heersstaf van mijn Zoon 2. Driedeling mensheid 3. De woede van God tegenover de slechte herders en zondaars 4. Kwaad uit het noorden, de aarde onvruchtbaar, zwaard, honger, pest en wilde dieren 5. Reddingsplan voor de rest van Gods volk 6. Twee getuigen, hun offer en de antichrist, de tweede 3 ½ jaar 7. Lijden eindtijd, testen, offer en vervolmaking kerk, eerste 1/3 deel 8. Scheiding kaf en koren 9. Lijden eindtijd, oordeel van de volken 10. Oordeel Israël 11. Juda 12. Nineve en Assyrië 13. Damascus en Aram 14. Egypte 15. Edom, Bozra en Teman (Gebied Uz en Seïr) 16. De Filistijnen 17. Moab en Ammon 18. Tyrus en Sidon 19. Kedar, Arabië en Tema 20. Elam 21. Babel 22. Oordeel samenlevingen 23. De beker van de Heer 24. Wraak op Gods volk, boemerangeffect, 6e bazuin, oogst van het kaf, tweede 1/3 deel 25. De beschutting van YaHWeH voor Zijn volk tijdens de woede-uitbarsting, 6e bazuin 26. Tweede komst van de Messias Jezus, herkenningstekens 27. Tweede komst van de Messias Jezus, eerste opstanding, oogst graan, een nieuwe zaaiing 28. Tweede komst van de Messias, eindstrijd en oordeel samenlevingen, druivenoogst, derde 1/3 deel 29. Tweede komst van de Messias, laatste aanval van de samenlevingen 30. Tweede komst van de Messias, het eerste oordeel Hoofdstuk 8. Kaas; 1000 jaar herstel tot en met het eindoordeel. 1. Het 1000 jarige vrederijk 2. Gog en Magog 3. Het laatste oordeel Hoofdstuk 9. Nagerecht; de eeuwige toekomst. Een voorproefje hierop vindt u in het door de profeten gegeven tijdsverloop van de laatste zeven jaar van ons tijdperk.
De laatste zeven jaar van ons tijdperk
Gebeurtenissen
Tekst
Resterende dagen
42 maanden (1240d) heilige stad (excl. heiligdom) onder de voet én 1260 dagen twee getuigen, 7 zegels
Openbaringen 11:2,3 Daniël 12:7
2500 tijd, tijden en halve tijd én als het aan stukken slaan van het heilige volk is beëindigd, 7 maanjaren.
2300 dagen vanaf een verwoestende opstand totdat de heiligheid is hersteld
Daniël 8:14
2300 Uitgaande van maanjaarkalender van 12x 29,5 dag, 6 jaar en 5 maanden 26 dagen, volgens zontijd is dat 6 jaar 3 maanden en 17 dagen
De tijd van een beestachtige man: ‘Tel op’. Start opkomst antichrist 1335-3 = 1332 d.
Openbaringen 13:18 Hemelvaart Jesaja 4:12, 14
666+666 1297+35
Geen dagelijks bestaan meer, oprichting verwoestende gruwel, 1290 dagen
Daniël 12:11 Hemelvaart Jesaja 4:11
1290
1260 dagen twee getuigen, 20 d. bazuin 1- 4, en de vrouw verzorgd in de woestijn
Openbaringen 11:3 en 12:6,14
1260
3½ (maan)jaar = 42 maanden verdrukking heiligen, heerschappij en godslastering door beest en zijn profeet, bazuin 5, 6
Daniël 7:25; 12:7 Openbaringen 13:5
1240
Bazuin 5, stekende sprinkhanen 5 maanden
Openbaringen 9:5
1093
Resultaat van het Woord beantwoord
Daniël 9:25
490
Gezalfde bevelhebber in Jeruzalem
Daniël 9:25
441
Bouw tweede open ruimte klaar
Daniël 9:25
7
Waardeloos verbond, de heiligen in de val
Daniël 9:26; 12:11
7
Oproep tot bekering in zak en as van de samenleving
Jona 3:4
40
Breken van het verbond(soffer)
Daniël 9:27
3 ½
3 ½ dag liggen de getuigen op straat tot zij uit de dood worden opgewekt
Openbaringen 11:9-11
3 ½
Einde macht antichrist 7 schalen over machthebbers aarde
II Ezra 12:29,30 Daniël 12:12
35
Terugkomst Jezus met leger, afgod smeltend overgoten, verslaan antichrist met zijn legers, 1332 dagen; bazuin 7
Hemelvaart Jesaja 4:14 Daniël 9:27 Openbaringen 19:11-23
3
Gelukkig wie 1335 dagen wacht
Daniël 12:12
Rust

Jezus verheugt zich over de beloning

voor vervolgde profeten.

© Jim Sabelis

Daarom zal de Heer YaHWeH niets doen zonder dat Hij Zijn vertrouwelijke raad ontrafelt voor Zijn dienaren de profeten

Profetie

Mattheüs
Bewezen p rofetie is een onweerlegbaar bewijs voor het besturen van deze wereld door onze Schepper. Het bijzondere van profetie is dat het in beelden en woorden laat zien wat er nog te gebeuren staan. De boeken Gods plan en Uitnodiging! Deel 1 en Uitnodiging! Deel 2 geven een overzicht van de volgorde van vervulling van vele Bijbelse profetieën. In de boeken Uitnodiging! worden, als in een acht gangen diner, de profetische teksten als gerechten aan u geserveerd. In deel 1 is een samenvatting opgenomen en in deel 2 een vertaling van de betreffende tekstgedeelten. Zo kunt u makkelijk in en uitzoomen op wat er in de nabije toekomst te gebeuren staat. De volgorde van het verloop van onze tijd is samengevat: Hoofdstuk 1. Uitnodiging! Hoofdstuk 2. Amuse, de volgorde van de tijd. Hoofdstuk 3. Voorgerecht, profetieën over het verloop van deze tijd door Daniël, Jezus, Johannes, Henoch, Baruch, Ezra en Petrus Hoofdstuk 4. Soep, samengevatte profetieën, de tijd in vogelvlucht, profetieën van Henoch, Abraham, Isaak, Jakob, Zebulon, Dan, Naftali, Asher, Jozef, Benjamin, Mozes, David, Hosea, Jesaja, Jeremia, Baruch, Ezechiël, Habakuk, Sefanja, Zacharia, Ezra, Johannes de Doper, Jezus, Johannes de discipel, Stefanus, Petrus, Jakobus, Paulus, Barnabas, Judas, Clement en Lactantius Hoofdstuk 5. Warm tussengerecht, de afgelopen 6000 jaar. 1. De macht van de Meden, Perzen en Grieken 2. De vier Griekse heerschappijen van het beest 3. Leviathan en Behemoth, de twee beesten 4. De eerste komst van de Messias 5. Onderwijs van de apostelen 6. De groei van de kerk, 70 generaties Hoofdstuk 6. Spoom, waar staan we nu? Hoofdstuk 7. Hoofdgerecht, wat staat ons binnenkort te wachten? 1. Komst ‘Elia’, de nachtwaker en ijzeren heersstaf van mijn Zoon 2. Driedeling mensheid 3. De woede van God tegenover de slechte herders en zondaars 4. Kwaad uit het noorden, de aarde onvruchtbaar, zwaard, honger, pest en wilde dieren 5. Reddingsplan voor de rest van Gods volk 6. Twee getuigen, hun offer en de antichrist, de tweede 3 ½ jaar 7. Lijden eindtijd, testen, offer en vervolmaking kerk, eerste 1/3 deel 8. Scheiding kaf en koren 9. Lijden eindtijd, oordeel van de volken 10. Oordeel Israël 11. Juda 12. Nineve en Assyrië 13. Damascus en Aram 14. Egypte 15. Edom, Bozra en Teman (Gebied Uz en Seïr) 16. De Filistijnen 17. Moab en Ammon 18. Tyrus en Sidon 19. Kedar, Arabië en Tema 20. Elam 21. Babel 22. Oordeel samenlevingen 23. De beker van de Heer 24. Wraak op Gods volk, boemerangeffect, 6e bazuin, oogst van het kaf, tweede 1/3 deel 25. De beschutting van YaHWeH voor Zijn volk tijdens de woede-uitbarsting, 6e bazuin 26. Tweede komst van de Messias Jezus, herkenningstekens 27. Tweede komst van de Messias Jezus, eerste opstanding, oogst graan, een nieuwe zaaiing 28. Tweede komst van de Messias, eindstrijd en oordeel samenlevingen, druivenoogst, derde 1/3 deel 29. Tweede komst van de Messias, laatste aanval van de samenlevingen 30. Tweede komst van de Messias, het eerste oordeel Hoofdstuk 8. Kaas; 1000 jaar herstel tot en met het eindoordeel. 1. Het 1000 jarige vrederijk 2. Gog en Magog 3. Het laatste oordeel Hoofdstuk 9. Nagerecht; de eeuwige toekomst. Een voorproefje hierop vindt u in het door de profeten gegeven tijdsverloop van de laatste zeven jaar van ons tijdperk.
De laatste zeven jaar van ons tijdperk
Gebeurtenissen
Tekst
Resterende dagen
42 maanden (1240d) heilige stad (excl. heiligdom) onder de voet én 1260 dagen twee getuigen, 7 zegels
Openbaringen 11:2,3 Daniël 12:7
2500 tijd, tijden en halve tijd én als het aan stukken slaan van het heilige volk is beëindigd, 7 maanjaren.
2300 dagen vanaf een verwoestende opstand totdat de heiligheid is hersteld
Daniël 8:14
2300 Uitgaande van maanjaar kalender van 12x 29,5 dag, 6 jaar en 5 maanden 26 dagen, volgens zontijd is dat 6 jaar 3 maanden en 17 dagen
De tijd van een beestachtige man: ‘Tel op’. Start opkomst antichrist 1335-3 = 1332 d.
Openbaringen 13:18 Hemelvaart Jesaja 4:12, 14
666+666 1297+35
Geen dagelijks bestaan meer, oprichting verwoestende gruwel, 1290 dagen
Daniël 12:11 Hemelvaart Jesaja 4:11
1290
1260 dagen twee getuigen, 20 d. bazuin 1-4, en de vrouw verzorgd in de woestijn
Openbaringen 11:3 en 12:6,14
1260
3½ (maan)jaar = 42 maanden verdrukking heiligen, heerschappij en godslastering door beest en zijn profeet, bazuin 5, 6
Daniël 7:25; 12:7 Openbaringen 13:5
1240
Bazuin 5, stekende sprinkhanen 5 maanden
Openbaringen 9:5
1093
Resultaat van het Woord beantwoord
Daniël 9:25
490
Gezalfde bevelhebber in Jeruzalem
Daniël 9:25
441
Bouw tweede open ruimte klaar
Daniël 9:25
7
Waardeloos verbond, de heiligen in de val
Daniël 9:26; 12:11
7
Oproep tot bekering in zak en as van de samenleving
Jona 3:4
40
Breken van het verbond(soffer)
Daniël 9:27
3 ½
3 ½ dag liggen de getuigen op straat tot zij uit de dood worden opgewekt
Openbaringen 11:9-11
3 ½
Einde macht antichrist 7 schalen over machthebbers aarde
II Ezra 12:29,30 Daniël 12:12
35
Terugkomst Jezus met leger, afgod smeltend overgoten, verslaan antichrist met zijn legers, 1332 dagen; bazuin 7
Hemelvaart Jesaja 4:14 Daniël 9:27 Openbaringen 19:11-23
3
Gelukkig wie 1335 dagen wacht
Daniël 12:12
Rust