Gods plan

Gods Naam is YaHWeH en betekent: ‘Hij bestaat’, meer nog: ’Ik ben er voor u’.

Veel mensen geloven in ‘iets’ geestelijks dat er is zonder dat met hun natuurlijke zintuigen waargenomen te hebben, zij hebben iets bovennatuurlijks ervaren. Op zoek gaan naar wat dat ‘iets’ precies is, is menselijk, wij willen weten wat we nog niet begrijpen. Wie oprecht op zoek gaat naar Wie God is en wat Zijn plan is zal vinden, dat is beloofd. Abraham ging ook op zoek en ontmoette het Woord van YaHWeH, hij sprak met Hem en kreeg de belofte van een ontelbare mensheid als nageslacht. Nu zijn er miljarden die geloven in de God van Abraham. Dit Woord heeft 2000 jaar geleden onder ons gewoond en gewandeld, het is nog altijd een koerslicht voor 1/3e van de mensheid en heeft velen in hun hart geraakt. Abraham kreeg het plan van God in een visioen te zien , voor iedereen die daar meer van wil weten bevat deze site veel informatie. God heeft lang geleden een plan gemaakt en Jezus, het Woord van God, heeft de leiding over de uitvoering daarvan. Profeten hebben voor elke tijdsperiode tot en met onze tijd bekendgemaakt wat nog te gebeuren staat. Over onze tijd profeteert Daniël bijvoorbeeld: Dan zal een tijdlang iemand op een voetstuk staan die zich toewijdt aan het opdrijven van de werkdruk / de belasting, ter ere van de regering, en in enkele dagen zal dit afgebroken zijn, niet door grote woede en ook niet door oorlog.’ Daniël 11:20 Herkent u deze profetie voor vandaag? Dan wordt u uitgenodigd om beter te leren begrijpen waarom dat zo is. Wat binnenkort staat te gebeuren is te lezen op de pagina profetie en nader uitgewerkt in de boeken die via deze site te bestellen zijn. Om te beginnen is het belangrijk om te weten waarom, voor wie en hoe God alles uitwerkt:

Gezegend de wijze mensen met berouw.

© 2021 Jim Sabelis

Jezus zegt in het Hebreeuws: ‘Kom bij mij iedereen die uitgeput is en zwaar zwoegt en dan zal ik u helpen om het met waardigheid te dragen. Werp het onrecht af, de ongerechtigheden, en leer van mij, als een jas die past, omdat ik nederig ben en goed en zuiver van hart en dan zult u een rustplaats voor uw zielen vinden. Alleen mijn last is licht.’ Mattheüs 11:28-30
De Messias De Schepping Gods doel De mens

Gods plan

Gods Naam is YaHWeH en betekent: ‘Hij

bestaat’, meer nog: ’Ik ben er voor u’.

Veel mensen geloven in ‘iets’ geestelijks dat er is zonder dat met hun natuurlijke zintuigen waargenomen te hebben, zij hebben iets bovennatuurlijks ervaren. Op zoek gaan naar wat dat ‘iets’ precies is, is menselijk, wij willen weten wat we nog niet begrijpen. Wie oprecht op zoek gaat naar Wie God is en wat Zijn plan is zal vinden, dat is beloofd. Abraham ging ook op zoek en ontmoette het Woord van YaHWeH, hij sprak met Hem en kreeg de belofte van een ontelbare mensheid als nageslacht. Nu zijn er miljarden die geloven in de God van Abraham. Dit Woord heeft 2000 jaar geleden onder ons gewoond en gewandeld, het is nog altijd een koerslicht voor 1/3e van de mensheid en heeft velen in hun hart geraakt. Abraham kreeg het plan van God in een visioen te zien , voor iedereen die daar meer van wil weten bevat deze site veel informatie. God heeft lang geleden een plan gemaakt en Jezus, het Woord van God, heeft de leiding over de uitvoering daarvan. Profeten hebben voor elke tijdsperiode tot en met onze tijd bekendgemaakt wat nog te gebeuren staat. Over onze tijd profeteert Daniël bijvoorbeeld: Dan zal een tijdlang iemand op een voetstuk staan die zich toewijdt aan het opdrijven van de werkdruk / de belasting, ter ere van de regering, en in enkele dagen zal dit afgebroken zijn, niet door grote woede en ook niet door oorlog.’ Daniël 11:20 Herkent u deze profetie voor vandaag? Dan wordt u uitgenodigd om beter te leren begrijpen waarom dat zo is. Wat binnenkort staat te gebeuren is te lezen op de pagina profetie en nader uitgewerkt in de boeken die via deze site te bestellen zijn. Om te beginnen is het belangrijk om te weten waarom, voor wie en hoe God alles uitwerkt:

Gezegend de wijze mensen met berouw.

© 2021 Jim Sabelis

Jezus zegt in het Hebreeuws: ‘Kom bij mij iedereen die uitgeput is en zwaar zwoegt en dan zal ik u helpen om het met waardigheid te dragen. Werp het onrecht af, de ongerechtigheden, en leer van mij, als een jas die past, omdat ik nederig ben en goed en zuiver van hart en dan zult u een rustplaats voor uw zielen vinden. Alleen mijn last is licht.’ Mattheüs 11:28-30
De Messias Gods doel De Schepping De mens