Apocriefen

En u zult getuigen van mij zijn, niet alleen in Jeruzalem, maar ook in heel Judea en

Samaria, net zo lang tot het einde van de aarde.

Dat is de opdracht die Jezus geeft aan Zijn leerlingen die Hem in alles gevolgd zijn. Deze leerlingen hadden geen Bijbel maar losse boeken die zij als een kostbare schat bewaarden. Paulus schrijft aan Timotheüs: ‘Als je komt breng dan de reismantel die ik in Troas bij Karpus achtergelaten heb mee, en de boekrollen, vooral de perkamenten.’ Welke boeken waardevol en welke waardeloos zijn is aan ieder mens om zelf te ontdekken. Zoals in Mattheüs geschreven staat, staan de wet en de profeten buiten deze discussie, Jezus zelf kent ze gezag toe. Deze pagina bevat vertalingen van boeken die in de Joods Christelijke traditie vanaf de tijd voor Qumran tot en met de eerste en uiterlijk tweede eeuw na Christus geschreven zijn. De boeken bevatten veel waardevolle kennis die gelovigen kan helpen bij het beter leren kennen van hun Heer en het volgen van Hem. Ik nodig u uit om er kennis van te nemen, de inhoud te toetsen en er uw voordeel mee te doen.

Boeken van profeten voor de komst van de Messias

Een vertaling van deze boeken, met toelichting, is opgenomen in de boeken: Gods plan en Uitnodiging! Deel 2 1 . Het boek van Adam en Eva (maart 2021) 2 . Henoch (Ethiopische versie) (juni 2021) 3 . Jasher (Het boek der oprechten) (juni 2021) 4 . De apocalyps van Abraham (juni 2021) 5 . Het testament van de twaalf stamvaders 6 . Het testament van Mozes 7 . De apocalyps van Elia 8 . De hemelvaart van Jesaja 9 . De apocalyps van Baruch (juni 2021) 1 0 . De apocalyps van Daniël 1 1 . IV Ezra (juni 2021)

Boeken van Apostelen en profeten tijdens en na de komst van de Messias

De verzameling van deze boeken, met toelichting, is opgenomen in de boeken: Gods plan ’, Het geloof van de eerste Christenen’ en ‘ Uitnodiging! Deel 2 ’. De boeken met een * zijn opgenomen in de vroegste opsommingen van Bijbelboeken die hebben geleid tot de ‘canon van het Nieuwe Testament’ vanaf de 2e eeuw na Christus. Deze boeken zijn opgenomen in de uitgave ‘ Het vroegste Nieuwe Testament . 1 . Pre evangelie van Mattheüs (oktober 2021) 2 . Epistel van de apostelen 3 . De Didache (Het onderwijs van de 12 apostelen) 4 . De handelingen van Andreas 5 . De handelingen van Johannes 6 . De geschiedenis van Johannes, de apostel en evangelist 7 . De geschiedenis van Filippus de evangelist 8 . De handelingen van Judas Thomas 9 . De (H)erkenningen van Clement (en Petrus), (november 2021) 1 0 . De handelingen van Petrus 1 1 . De prediking van Petrus 1 2 . De apocalyps van Petrus * 1 3 . De apocalyps van Thomas 1 4 . De brief van Paulus aan de Laodicenzen 1 5 . De derde brief van Paulus aan de Korintiërs 1 6 . Geschiedenis van Mattheüs en Andreas 1 7 . De brief van Barnabas* (juni 2021) 1 8 . De eerste brief van Clement uit Rome aan de Korintiërs 1 9 . De tweede brief van Clement uit Rome aan de Korintiërs 2 0 . De Oden van Salomo (profetische liedjes) 2 1 . De herder van Hermas * (juni 2021) 2 2 . Brief van Polycarp aan de Filippenzen 2 3 . De brief van Diognetus (kenmerken van de Christenen) 2 4 . De apologie (pleitrede) van Aristides 2 5 . Eerste apologie (pleitrede aan de keizer) van Justin de Martelaar 2 6 . Dialoog van Justin de Martelaar met de Joodse Trypho (Christelijke uitleg Oude Testament) 2 7 . Tweede apologie (pleitrede aan de Senaat) van Justin de Martelaar 2 8 . De uiteenzetting van de prediking van de apostelen (Irenaeus)

© 2021 Jim Sabelis

Jezus zegt in het Hebreeuws: Hij zegt ook dat ze moeten oppassen voor het volgen van de valse profeten. ‘Die tot u komen in wat lijkt op schapenwol, maar eigenlijk verscheurende wolven zijn. Aan hun daden en boekentas zijn ze herkenbaar, zoals bij iemand met druiven of dorens, of vijgen of distels. Een goede boom zal goede vruchten en een slechte boom slechte vruchten voortbrengen. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen en een slechte boom kan geen goede vruchten dragen. Iedere boom die geen goede vruchten draagt zal worden verbrand. Daarom zijn hun vruchten te herkennen aan hun daden.’ Mattheüs 7:15-20

En Hij zal binnenin u zijn en daar zult u zien wat u gezegd is.

Apocriefen

En u zult getuigen van mij zijn, niet alleen in

Jeruzalem, maar ook in heel Judea

en Samaria, net zo lang tot het

einde van de aarde.

Dat is de opdracht die Jezus geeft aan Zijn leerlingen die Hem in alles gevolgd zijn. Deze leerlingen hadden geen Bijbel maar losse boeken die zij als een kostbare schat bewaarden. Paulus schrijft aan Timotheüs: ‘Als je komt breng dan de reismantel die ik in Troas bij Karpus achtergelaten heb mee, en de boekrollen, vooral de perkamenten.’ Welke boeken waardevol en welke waardeloos zijn is aan ieder mens om zelf te ontdekken. Zoals in Mattheüs geschreven staat, staan de wet en de profeten buiten deze discussie, Jezus zelf kent ze gezag toe. Deze pagina bevat vertalingen van boeken die in de Joods Christelijke traditie vanaf de tijd voor Qumran tot en met de eerste en uiterlijk tweede eeuw na Christus geschreven zijn. De boeken bevatten veel waardevolle kennis die gelovigen kan helpen bij het beter leren kennen van hun Heer en het volgen van Hem. Ik nodig u uit om er kennis van te nemen, de inhoud te toetsen en er uw voordeel mee te doen.

Boeken van profeten voor de komst van de

Messias

Een vertaling van deze boeken, met toelichting, is opgenomen in de boeken: Gods plan en Uitnodiging! Deel 2 1 . Het boek van Adam en Eva (maart 2021) 2 . Henoch (Ethiopische versie) (juni 2021) 3 . Jasher (Het boek der oprechten) (juni 2021) 4 . De apocalyps van Abraham (juni 2021) 5 . Het testament van de twaalf stamvaders 6 . Het testament van Mozes 7 . De apocalyps van Elia 8 . De hemelvaart van Jesaja 9 . De apocalyps van Baruch (juni 2021) 1 0 . De apocalyps van Daniël 1 1 . IV Ezra (juni 2021)

Boeken van Apostelen en profeten tijdens en na

de komst van de Messias

De verzameling van deze boeken, met toelichting, is opgenomen in de boeken: Gods plan ’, Het geloof van de eerste Christenen’ en Uitnodiging! Deel 2 ’. De boeken met een * zijn opgenomen in de vroegste opsommingen van Bijbelboeken die hebben geleid tot de ‘canon van het Nieuwe Testament’ vanaf de 2e eeuw na Christus. Deze boeken zijn opgenomen in de uitgave Het vroegste Nieuwe Testament . 1 . Pre evangelie van Mattheüs (oktober 2021) 2 . Epistel van de apostelen 3 . De Didache (Het onderwijs van de 12 apostelen) 4 . De handelingen van Andreas 5 . De handelingen van Johannes 6 . De geschiedenis van Johannes, de apostel en evangelist 7 . De geschiedenis van Filippus de evangelist 8 . De handelingen van Judas Thomas 9 . De (H)erkenningen van Clement (en Petrus), (november 2021) 1 0 . De handelingen van Petrus 1 1 . De prediking van Petrus 1 2 . De apocalyps van Petrus * 1 3 . De apocalyps van Thomas 1 4 . De brief van Paulus aan de Laodicenzen 1 5 . De derde brief van Paulus aan de Korintiërs 1 6 . Geschiedenis van Mattheüs en Andreas 1 7 . De brief van Barnabas* (juni 2021) 1 8 . De eerste brief van Clement uit Rome aan de Korintiërs 1 9 . De tweede brief van Clement uit Rome aan de Korintiërs 2 0 . De Oden van Salomo (profetische liedjes) 2 1 . De herder van Hermas * (juni 2021) 2 2 . Brief van Polycarp aan de Filippenzen 2 3 . De brief van Diognetus (kenmerken van de Christenen) 2 4 . De apologie (pleitrede) van Aristides 2 5 . Eerste apologie (pleitrede aan de keizer) van Justin de Martelaar 2 6 . Dialoog van Justin de Martelaar met de Joodse Trypho (Christelijke uitleg Oude Testament) 2 7 . Tweede apologie (pleitrede aan de Senaat) van Justin de Martelaar 2 8 . De uiteenzetting van de prediking van de apostelen (Irenaeus)

© 2021 Jim Sabelis

Jezus zegt in het Hebreeuws: Hij zegt ook dat ze moeten oppassen voor het volgen van de valse profeten. ‘Die tot u komen in wat lijkt op schapenwol, maar eigenlijk verscheurende wolven zijn. Aan hun daden en boekentas zijn ze herkenbaar, zoals bij iemand met druiven of dorens, of vijgen of distels. Een goede boom zal goede vruchten en een slechte boom slechte vruchten voortbrengen. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen en een slechte boom kan geen goede vruchten dragen. Iedere boom die geen goede vruchten draagt zal worden verbrand. Daarom zijn hun vruchten te herkennen aan hun daden.’ Mattheüs 7:15-20

En Hij zal binnenin u zijn en daar zult u zien wat u gezegd is