Apocriefen

En u zult getuigen van mij zijn, niet alleen in Jeruzalem, maar ook in

heel Judea en Samaria, net zo lang tot het einde van de aarde.

Dat is de opdracht die Jeshua geeft aan Zijn leerlingen die Hem in alles gevolgd zijn. Deze leerlingen hadden geen Bijbel maar losse boeken die zij als een kostbare schat bewaarden. Paulus schrijft aan Timotheüs: ‘Als je komt breng dan de reismantel die ik in Troas bij Karpus achtergelaten heb mee, en de boekrollen, vooral de perkamenten.’ Welke boeken waardevol en welke waardeloos zijn is aan ieder mens om zelf te ontdekken. Zoals in Mattheus geschreven staat, staan de wet en de profeten buiten deze discussie, Jeshua zelf kent ze gezag toe. Deze pagina bevat vertalingen van boeken die in de Joods Christelijke traditie vanaf de tijd voor Qumran tot en met de eerste en tweede eeuw na Christus geschreven zijn. De boeken bevatten veel waardevolle kennis die gelovigen kan helpen bij het beter leren kennen van hun Heer en het volgen van Hem. Ik nodig u uit om er kennis van te nemen, de inhoud te toetsen en er uw voordeel mee te doen.

Boeken toegeschreven aan profeten van voor de komst van de Messias

Een vertaling van deze boeken, met toelichting, is opgenomen in de boeken: Gods plan en Uitnodiging! Deel 2 1 . Het boek van Adam en Eva (januari 2022) 2 . Het Testament van Adam (april 2023) 3 . Henoch (Ethiopische versie) (juli 2022) 4 . II Henoch (Slavische versie) (juli 2023) 5 . Jasher (het boek der oprechten) (mei 2022) 6 . De apocalyps van Abraham (juni 2023) 7 . Het testament van de twaalf stamvaders (oktober 2022) 8 . Het testament van Mozes (oktober 2022) 9 . Sefer Elijah (Hebreeuwse versie; oktober 2022) 1 0 . Apocalyps van Elia (Koptische versie, november 2022) 1 1 . De hemelvaart van Jesaja (oktober 2022) 1 2 . De apocalyps van Baruch (november 2023) 1 3 . IV Ezra (november 2023)

Boeken van Apostelen en profeten tijdens en na de komst van de Messias

De verzameling van deze boeken, met toelichting, is opgenomen in de boeken: Gods plan ’, Het geloof van de eerste Christenen’ en ‘ Uitnodiging! Deel 2 ’. De boeken met een * zijn opgenomen in de vroegste opsommingen van Bijbelboeken die hebben geleid tot de ‘canon van het Nieuwe Testament’ vanaf de 2e eeuw na Christus. Deze boeken zijn opgenomen in de uitgave ‘ Het vroegste Nieuwe Testament . 1 . Pre evangelie van Mattheus (oktober 2022) 2 . Epistel van de apostelen (juli 2022) 3 . De Didache (Het onderwijs van de 12 apostelen) (september 2022) 4 . De handelingen van Andreas (september 2022) 5 . De handelingen van Johannes (juli 2022) 6 . De geschiedenis van Johannes, de apostel en evangelist (oktober 2022) 7 . De geschiedenis van Filippus de evangelist (maart 2022) 8 . De handelingen van Judas Thomas (augustus 2022) 9 . De (H)erkenningen van Clement (en Petrus) (augustus 2022) 1 0 . De handelingen van Petrus (september 2022) 1 1 . De prediking van Petrus (september 2022) 1 2 . De apocalyps van Petrus * (juli 2022) 1 3 . De apocalyps van Thomas 1 4 . De handelingen van Pilatus / Evangelie van Nicodemus (oktober 2023) 1 5 . De brief van Paulus aan de Laodicenzen 1 6 . De derde brief van Paulus aan de Korintiërs 1 7 . Geschiedenis van Mattheus (Mattias) en Andreas (augustus 2022) 1 8 . De brief van Barnabas* (december 2021) 1 9 . De eerste brief van Clement uit Rome aan de Korintiërs (oktober 2022) 2 0 . De tweede brief van Clement uit Rome aan de Korintiërs (oktober 2022) 2 1 . De Oden van Salomo (profetische liedjes, op rijm herzien, november 2022) 2 2 . De herder van Hermas * (februari 2024) 2 3 . Brief van Polycarp aan de Filippenzen (oktober 2022) 2 4 . De brief van Diognetus (kenmerken van de Christenen) (oktober 2022) 2 5 . De apologie (pleitrede) van Aristides (november 2022) 2 6 . Eerste apologie (pleitrede aan de keizer) van Justin de Martelaar (mei 2023) 2 7 . Dialoog van Justin de Martelaar met de Joodse Trypho (november 2023, Christelijke uitleg Tenach/ LXX / Oude Testament) 2 8 . Tweede apologie (pleitrede aan de Senaat) van Justin de Martelaar (mei 2023) 2 9 . De uiteenzetting van de prediking van de apostelen (Irenaeus) (november 2023)
© 2024 J.Sabelis
Jeshua zegt in het Hebreeuws: Hij zegt ook dat ze moeten oppassen voor het volgen van de valse profeten. ‘Die tot u komen in wat lijkt op schapenwol, maar eigenlijk verscheurende wolven zijn. Aan hun daden en boekentas zijn ze herkenbaar, zoals bij iemand met druiven of dorens, of vijgen of distels. Een goede boom zal goede vruchten en een slechte boom slechte vruchten voortbrengen. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen en een slechte boom kan geen goede vruchten dragen. Iedere boom die geen goede vruchten draagt zal worden verbrand. Daarom zijn hun vruchten te herkennen aan hun daden.’ Mattheus 7:15-20

En Hij zal binnenin u zijn en daar zult u zien wat u gezegd is.

Apocriefen

En u zult getuigen van mij zijn, niet alleen in

Jeruzalem, maar ook in heel Judea en Samaria,

net zo lang tot het einde van de aarde.

Dat is de opdracht die Jeshua geeft aan Zijn leerlingen die Hem in alles gevolgd zijn. Deze leerlingen hadden geen Bijbel maar losse boeken die zij als een kostbare schat bewaarden. Paulus schrijft aan Timotheüs: ‘Als je komt breng dan de reismantel die ik in Troas bij Karpus achtergelaten heb mee, en de boekrollen, vooral de perkamenten.’ Welke boeken waardevol en welke waardeloos zijn is aan ieder mens om zelf te ontdekken. Zoals in Mattheus geschreven staat, staan de wet en de profeten buiten deze discussie, Jeshua zelf kent ze gezag toe. Deze pagina bevat vertalingen van boeken die in de Joods Christelijke traditie vanaf de tijd voor Qumran tot en met de eerste en tweede eeuw na Christus geschreven zijn. De boeken bevatten veel waardevolle kennis die gelovigen kan helpen bij het beter leren kennen van hun Heer en het volgen van Hem. Ik nodig u uit om er kennis van te nemen, de inhoud te toetsen en er uw voordeel mee te doen.

Boeken toegeschreven aan profeten van voor de

komst van de Messias

Een vertaling van deze boeken, met toelichting, is opgenomen in de boeken: Gods plan en Uitnodiging! Deel 2 1 . Het boek van Adam en Eva (januari 2022) 2 . Het Testament van Adam (april 2023) 3 . Henoch (Ethiopische versie) (juli 2022) 4 . II Henoch (Slavische versie) (juli 2023) 5 . Jasher (het boek der oprechten) (mei 2022) 6 . De apocalyps van Abraham (juni 2023) 7 . Het testament van de twaalf stamvaders (oktober 2022) 8 . Het testament van Mozes (oktober 2022) 9 . Sefer Elijah (Hebreeuwse versie; oktober 2022) 1 0 . Apocalyps van Elia (Koptische versie, november 2022) 1 1 . De hemelvaart van Jesaja (oktober 2022) 1 2 . De apocalyps van Baruch (december 2021) 1 3 . IV Ezra (november 2023)

Boeken van Apostelen en profeten tijdens en na de

komst van de Messias

De verzameling van deze boeken, met toelichting, is opgenomen in de boeken: Gods plan ’, Het geloof van de eerste Christenen’ en ‘ Uitnodiging! Deel 2 ’. De boeken met een * zijn opgenomen in de vroegste opsommingen van Bijbelboeken die hebben geleid tot de ‘canon van het Nieuwe Testament’ vanaf de 2e eeuw na Christus. Deze boeken zijn opgenomen in de uitgave ‘ Het vroegste Nieuwe Testament . 1 . Pre evangelie van Mattheus (oktober 2022) 2 . Epistel van de apostelen (juli 2022) 3 . De Didache (Het onderwijs van de 12 apostelen) (september 2022) 4 . De handelingen van Andreas (september 2022) 5 . De handelingen van Johannes (juli 2022) 6 . De geschiedenis van Johannes, de apostel en evangelist (oktober 2022) 7 . De geschiedenis van Filippus de evangelist (maart 2022) 8 . De handelingen van Judas Thomas (augustus 2022) 9 . De (H)erkenningen van Clement (en Petrus) (augustus 2022) 1 0 . De handelingen van Petrus (september 2022) 1 1 . De prediking van Petrus (september 2022) 1 2 . De apocalyps van Petrus * (juli 2022) 1 3 . De apocalyps van Thomas 1 4 . De handelingen van Pilatus / Evangelie van Nicodemus (oktober 2023) 1 5 . De brief van Paulus aan de Laodicenzen 1 6 . De derde brief van Paulus aan de Korintiërs 1 7 . Geschiedenis van Mattheus (Mattias) en Andreas (augustus 2022) 1 8 . De brief van Barnabas* (december 2021) 1 9 . De eerste brief van Clement uit Rome aan de Korintiërs (oktober 2022) 2 0 . De tweede brief van Clement uit Rome aan de Korintiërs (oktober 2022) 2 1 . De Oden van Salomo (profetische liedjes, op rijm herzien, november 2022) 2 2 . De herder van Hermas * (februari 2023) 2 3 . Brief van Polycarp aan de Filippenzen (oktober 2022) 2 4 . De brief van Diognetus (kenmerken van de Christenen) (oktober 2022) 2 5 . De apologie (pleitrede) van Aristides (november 2022) 2 6 . Eerste apologie (pleitrede aan de keizer) van Justin de Martelaar (mei 2023) 2 7 . Dialoog van Justin de Martelaar met de Joodse Trypho (november 2023, Christelijke uitleg Tenach/ LXX / Oude Testament) 2 8 . Tweede apologie (pleitrede aan de Senaat) van Justin de Martelaar (mei 2023) 2 9 . De uiteenzetting van de prediking van de apostelen (Irenaeus) (november 2023)

© 2024 J.S.

Jeshua zegt in het Hebreeuws: Hij zegt ook dat ze moeten oppassen voor het volgen van de valse profeten. ‘Die tot u komen in wat lijkt op schapenwol, maar eigenlijk verscheurende wolven zijn. Aan hun daden en boekentas zijn ze herkenbaar, zoals bij iemand met druiven of dorens, of vijgen of distels. Een goede boom zal goede vruchten en een slechte boom slechte vruchten voortbrengen. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen en een slechte boom kan geen goede vruchten dragen. Iedere boom die geen goede vruchten draagt zal worden verbrand. Daarom zijn hun vruchten te herkennen aan hun daden.’ Mattheus 7:15-20

En Hij zal binnenin u zijn en daar zult u zien wat u gezegd is