Bijbel

Amen zeg ik u, als iemand dit woord van mij zorgvuldig bewaard heeft, de dood zal

hij op geen enkele manier zien tot in het tijdperk (van de Messias)

Het bewaren van de woorden van YaHWeH en Zijn Zoon Jezus is één van de opdrachten die wij gekregen hebben. Iedereen bewaart wat kostbaar is. De woorden in de Bijbel zijn als een kostbare schat die in de woestijn moet worden opgegraven. Het vertalen van de Bijbel naar de ‘kale’ grondtekst op basis van de ketief aantekeningen is als het restoreren van een Rembrandt die vele malen overgeschilderd geweest is. Verwonder u met mij, en houdt de bestaande vetralingen naast deze vertaling van de grondtekst, doe zelf onderzoek en trek uw conclusies. Alleen complete Bijbelboeken zijn hier opgenomen. Meer is te vinden op de pagina boeken waarin o.a. ook eindnoten te vinden zijn met verwijzingen naar de Hebreeuws / Griekse grondwoorden en de gekozen vertalingen.

Oude Testament

Meer vertalingen van nog niet volledig vertaalde boeken uit het OudeTestament zijn, met een toelichting, te lezen in de boeken Jezus, de wet en de profeten en 150 Profetische Psalmen . Genesis (gecorrigeerd februari 2020) Exodus (maart 2020) Deuteronomium (juni 2020) Psalmen (februari 2020) Jesaja (mei 2020) Jeremia (mei 2019) Klaagliederen (mei 2019) Ezechiël (juni 2019) Daniël (juni 2019) Hosea (juni 2019) Joël (juni 2019) Amos (juni 2019) Obadja (juni 2019) Jona (juni 2019) Micha (juni 2019) Nahum (juni 2019) Habakuk (juni 2019) Sefanja (juni 2019) Haggaï (juni 2019) Zacharia (juni 2019) Maleachi (juni 2019)

Nieuwe Testament

Een complete vertaling van Het vroegste Nieuwe Testament me t meer dan 4600 voetnoten is nu verkrijgbaar. De vertaling van de Nieuw Testamentische Bijbelboeken zijn zonder verwijzingen hier te downloaden, herziene versie januari 2019. Evangelie van Mattheüs (vanuit het Hebreeuws vertaald) Evangelie van Markus Evangelie van Lukas Evangelie van Johannes Handelingen van de apostelen Romeinen Korintiërs I en II Galaten Efeziërs Filippenzen Kolossenzen Tessalonisenzen I en II Timotheüs I en II Titus Filemon Hebreeën Jakobus Petrus I en II Johannes I, II en III (september 2020) Judas Openbaring en van Johannes

Bijzonder gezegend wie vervolgd en gelasterd worden om mij.

© Jim Sabelis

Jezus zegt in het Hebreeuws: In die tijd zegt Jezus ook tegen Zijn leerlingen: ‘Denk niet dat ik gekomen ben om de wet te breken maar om deze te volbrengen. Ik verzeker u dat, zolang de hemelen en aarde bestaan, er geen letter of punt uit de wet en de profeten teniet gedaan zal worden, zij staan vast. Wie uit deze voorschriften iets anders zal leren zal een misleider genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Wie ze verordent en leert wordt groot genoemd in het koninkrijk der hemelen.’ Mattheüs 5:17-19
Gods          plan De schepping

Bijbel

Amen zeg ik u, als iemand dit woord van mij

zorgvuldig bewaard heeft, de dood

zal hij op geen enkele manier zien

tot in het tijdperk (van de Messias)

Het bewaren van de woorden van YaHWeH en Zijn Zoon Jezus is één van de opdrachten die wij gekregen hebben. Iedereen bewaart wat kostbaar is. De woorden in de Bijbel zijn als een kostbare schat die in de woestijn moet worden opgegraven. Het vertalen van de Bijbel naar de ‘kale’ grondtekst op basis van de ketief aantekeningen is als het restoreren van een Rembrandt die vele malen overgeschilderd geweest is. Verwonder u met mij, en houdt de bestaande vetralingen naast deze vertaling van de grondtekst, doe zelf onderzoek en trek uw conclusies. Alleen complete Bijbelboeken zijn hier opgenomen. Meer is te vinden op de pagina boeken waarin o.a. ook eindnoten te vinden zijn met verwijzingen naar de Hebreeuws / Griekse grondwoorden en de gekozen vertalingen.

Oude Testament

Meer vertalingen van nog niet volledig vertaalde boeken uit het OudeTestament zijn, met een toelichting, te lezen in de boeken Jezus, de wet en de profeten ’ en ‘ 150 Profetische Psalmen . Genesis (gecorrigeerd februari 2020) Exodus (maart 2020) Deuteronomium (juni 2020) Psalmen (februari 2020) Jesaja (mei 2020) Jeremia (mei 2019) Klaagliederen (mei 2019) Ezechiël (juni 2019) Daniël (juni 2019) Hosea (juni 2019) Joël (juni 2019) Amos (juni 2019) Obadja (juni 2019) Jona (juni 2019) Micha (juni 2019) Nahum (juni 2019) Habakuk (juni 2019) Sefanja (juni 2019) Haggaï (juni 2019) Zacharia (juni 2019) Maleachi (juni 2019)

Nieuwe Testament

Een complete vertaling van Het vroegste Nieuwe Testament me t meer dan 4600 voetnoten is nu verkrijgbaar. De vertaling van de Nieuw Testamentische Bijbelboeken zijn zonder verwijzingen hier te downloaden, herziene versie januari 2019. Evangelie van Mattheüs (vanuit het Hebreeuws vertaald) Evangelie van Markus Evangelie van Lukas Evangelie van Johannes Handelingen van de apostelen Romeinen Korintiërs I en II Galaten Efeziërs Filippenzen Kolossenzen Tessalonisenzen I en II Timotheüs I en II Titus Filemon Hebreeën Jakobus Petrus I en II Johannes I, II en III (september 2020) Judas Openbaring en van Johannes

Bijzonder gezegend wie vervolgd

en gelasterd worden om mij.

© Jim Sabelis

Jezus zegt in het Hebreeuws: In die tijd zegt Jezus ook tegen Zijn leerlingen: ‘Denk niet dat ik gekomen ben om de wet te breken maar om deze te volbrengen. Ik verzeker u dat, zolang de hemelen en aarde bestaan, er geen letter of punt uit de wet en de profeten teniet gedaan zal worden, zij staan vast. Wie uit deze voorschriften iets anders zal leren zal een misleider genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Wie ze verordent en leert wordt groot genoemd in het koninkrijk der hemelen.’ Mattheüs 5:17-19