Bijbel

Amen zeg ik u, als iemand dit woord van mij zorgvuldig bewaard heeft, de dood zal

hij op geen enkele manier zien tot in het tijdperk (van de Messias)

Het bewaren van de woorden van JHVH en Zijn Woord Jeshuah is één van de opdrachten die wij meegekregen hebben. Iedereen bewaart wat kostbaar is. De grondtekst van de Bijbel is als een kostbare oude schat die voor het oog verborgen onder het zand begraven ligt. Het opdiepen van die schat, door begrijpelijk te vertalen, is met hulp van o.a. de Middeleeuws Joodse ketief aantekeningen als het namaken van een Rembrandt, onbegonnen werk… maar toch... verwonder u met mij en toets onderstaande vertaling aan de grondtekst, doe zelf onderzoek, doe mee! Verbeterde vertalingen worden regelmatig geactualiseerd. Uitgebreider vertaalwerk is te vinden in de boeken waarin verwijzingen naar de Hebreeuws / Griekse grondwoorden opgenomen zijn.

Oude Testament

Veel vertalingen uit het OudeTestament zijn, met een toelichting of woordverwijzing, te lezen in de boeken Jezus, de wet en de profeten ’ en ‘ 150 profetische Psalmen . 1 . Genesis (juli 2022) 2 . Exodus (april 2022) 3 . Leviticus (april 2022) 4 . Numeri (april 2022) 5 . Deuteronomium (december 2021) 6 . Psalmen (november 2022) 7 . Jesaja (oktober 2022) 8 . Jeremia (oktober 2022) 9 . Klaagliederen (december 2021) 1 0 . Ezechiël (juli 2022) 1 1 . Daniël (december 2021) 1 2 . Hosea (december 2021) 1 3 . Joël (november 2022) 1 4 . Amos (december 2021) 1 5 . Obadja (december 2021) 1 6 . Jona (december 2021) 1 7 . Micha (december 2022) 1 8 . Nahum (december 2021) 1 9 . Habakuk (december 2021) 2 0 . Sefanja (december 2021) 2 1 . Haggaï (december 2021) 2 2 . Zacharia (december 2022) 2 3 . Maleachi (december 2021)

Nieuwe Testament

Een complete vertaling van Het vroegste Nieuwe Testament me t meer dan 4600 eindnoten is ook verkrijgbaar. De vertaling van de Nieuw Testamentische Bijbelboeken zijn zonder woordverklaring hieronder te downloaden. 1 . Evangelie van Mattheüs (vanuit het Hebreeuws vertaald) (oktober 2022) 2 . Evangelie van Markus (juni 2022) 3 . Evangelie van Lukas (september 2022) 4 . Evangelie van Johannes (juli 2022) 5 . Handelingen van de apostelen (juni 2022) 6 . Romeinen (juli 2022) 7 . Korintiërs I en II (juli 2022) 8 . Galaten (juni 2022) 9 . Efeziërs (juni 2022) 1 0 . Filippenzen (juli 2022) 1 1 . Kolossenzen (juli 2022) 1 2 . Tessalonisenzen I en II (juli 2022) 1 3 . Timotheüs I en II (juni 2022) 1 4 . Titus (juni 2022) 1 5 . Filemon (juni 2022) 1 6 . Hebreeën (juli 2022) 1 7 . Jakobus (juli 2022) 1 8 . Petrus I en II (juli 2022) 1 9 . Johannes I, II en III (juli 2022) 2 0 . Judas (juni 2022) 2 1 . Openbaring en van Johannes (juni 2022)

Bijzonder gezegend wie vervolgd en gelasterd worden om mij.

© 2022 Jim Sabelis

Jezus zegt in het Hebreeuws: In die tijd zegt Jezus ook tegen Zijn leerlingen: ‘Denk niet dat ik gekomen ben om de wet te breken maar om deze te volbrengen. Ik verzeker u dat, zolang de hemelen en aarde bestaan, er geen letter of punt uit de wet en de profeten teniet gedaan zal worden, zij staan vast. Wie uit deze voorschriften iets anders zal leren zal een misleider genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Wie ze verordent en leert wordt groot genoemd in het koninkrijk der hemelen.’ Mattheüs 5:17-19
Gods          plan De schepping

Bijbel

Amen zeg ik u, als iemand dit woord van mij

zorgvuldig bewaard heeft, de dood

zal hij op geen enkele manier zien

tot in het tijdperk (van de Messias)

Het bewaren van de woorden van JHVH en Zijn Woord Jeshuah is één van de opdrachten die wij meegekregen hebben. Iedereen bewaart wat kostbaar is. De grondtekst van de Bijbel is als een kostbare oude schat die voor het oog verborgen onder het zand begraven ligt. Het opdiepen van die schat, door begrijpelijk te vertalen, is met hulp van o.a. de Middeleeuws Joodse ketief aantekeningen als het namaken van een Rembrandt, onbegonnen werk… maar toch... verwonder u met mij en toets onderstaande vertaling aan de grondtekst, doe zelf onderzoek, doe mee! Verbeterde vertalingen worden regelmatig geactualiseerd. Uitgebreider vertaalwerk is te vinden in de boeken waarin verwijzingen naar de Hebreeuws / Griekse grondwoorden opgenomen zijn.

Oude Testament

Veel vertalingen uit het OudeTestament zijn, met een toelichting of woordverwijzing, te lezen in de boeken Jezus, de wet en de profeten en 150 profetische Psalmen . 1 . Genesis (juli 2022) 2 . Exodus (april 2022) 3 . Leviticus (april 2022) 4 . Numeri (april 2022) 5 . Deuteronomium (december 2021) 6 . Psalmen (november 2022) 7 . Jesaja (oktober 2022) 8 . Jeremia (oktober 2022) 9 . Klaagliederen (december 2021) 1 0 . Ezechiël (juli 2022) 1 1 . Daniël (december 2021) 1 2 . Hosea (december 2021) 1 3 . Joël (november 2022) 1 4 . Amos (december 2021) 1 5 . Obadja (december 2021) 1 6 . Jona (december 2021) 1 7 . Micha (december 2022) 1 8 . Nahum (december 2021) 1 9 . Habakuk (december 2021) 2 0 . Sefanja (december 2021) 2 1 . Haggaï (december 2021) 2 2 . Zacharia (december 2022) 2 3 . Maleachi (december 2021)

Nieuwe Testament

Een complete vertaling van Het vroegste Nieuwe Testament me t meer dan 4600 eindnoten is ook verkrijgbaar. De vertaling van de Nieuw Testamentische Bijbelboeken zijn zonder woordverklaring hieronder te downloaden. 1 . Evangelie van Mattheüs (vanuit het Hebreeuws vertaald) (oktober 2022) 2 . Evangelie van Markus (juni 2022) 3 . Evangelie van Lukas (september 2022) 4 . Evangelie van Johannes (juli 2022) 5 . Handelingen van de apostelen (juni 2022) 6 . Romeinen (juli 2022) 7 . Korintiërs I en II (juli 2022) 8 . Galaten (juni 2022) 9 . Efeziërs (juni 2022) 1 0 . Filippenzen (juli 2022) 1 1 . Kolossenzen (juli 2022) 1 2 . Tessalonisenzen I en II (juli 2022) 1 3 . Timotheüs I en II (juni 2022) 1 4 . Titus (juni 2022) 1 5 . Filemon (juni 2022) 1 6 . Hebreeën (juli 2022) 1 7 . Jakobus (juli 2022) 1 8 . Petrus I en II (juli 2022) 1 9 . Johannes I, II en III (juli 2022) 2 0 . Judas (juni 2022) 2 1 . Openbaring en van Johannes (juni 2022)

Bijzonder gezegend wie vervolgd

en gelasterd worden om mij.

© 2022 Jim Sabelis

Jezus zegt in het Hebreeuws: In die tijd zegt Jezus ook tegen Zijn leerlingen: ‘Denk niet dat ik gekomen ben om de wet te breken maar om deze te volbrengen. Ik verzeker u dat, zolang de hemelen en aarde bestaan, er geen letter of punt uit de wet en de profeten teniet gedaan zal worden, zij staan vast. Wie uit deze voorschriften iets anders zal leren zal een misleider genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Wie ze verordent en leert wordt groot genoemd in het koninkrijk der hemelen.’ Mattheüs 5:17-19