Bijbel

Amen zeg ik u, als iemand dit woord van mij zorgvuldig bewaard

heeft, de dood zal hij op geen enkele manier zien tot in het tijdperk

(van de Messias)

Het bewaren van de woorden van JHVH en Zijn Woord Jeshua is één van de opdrachten die wij meegekregen hebben. Iedereen bewaart wat kostbaar is. De grondtekst van de Bijbel is als een kostbare oude schat die voor het oog verborgen onder het zand begraven ligt. Het opdiepen van die schat, door begrijpelijk te vertalen, is met hulp van o.a. de Middeleeuws Joodse ketief aantekeningen als het namaken van een Rembrandt, onbegonnen werk… maar toch... verwonder u met mij en toets onderstaande vertaling aan de grondtekst, doe zelf onderzoek, doe mee! Verbeterde vertalingen worden regelmatig geactualiseerd. Uitgebreider vertaalwerk is te vinden in de boeken waarin verwijzingen naar de Hebreeuws / Griekse grondwoorden opgenomen zijn.

Oude Testament

Meer vertalingen uit het OudeTestament zijn, met een toelichting of woordverwijzing, te lezen in de boeken Jezus, de wet en de profeten ’ en ‘ 150 profetische Psalmen . 1 . Genesis (april 2024) 2 . Exodus (april 2024) 3 . Leviticus (april 2024) 4 . Numeri (april 2024) 5 . Deuteronomium (april 2024) 6 . Jozua (Jehoshua) (april 2024) 7 . Psalmen (februari 2024) 8 . Jesaja (maart 2024) 9 . Jeremia (december 2023) 1 0 . Klaagliederen (maart 2023) 1 1 . Ezechiël (december 2023) 1 2 . Daniël (maart 2024) 1 3 . Hosea (februari 2024) 1 4 . Joël (april 2023) 1 5 . Amos (december 2023) 1 6 . Obadja (maart 2023) 1 7 . Jona (december 2023) 1 8 . Micha (maart 2024) 1 9 . Nahum (maart 2023) 2 0 . Habakuk (maart 2023) 2 1 . Sefanja (maart 2023) 2 2 . Haggaï (mei 2023) 2 3 . Zacharia (februari 2024) 2 4 . Maleachi (december 2023)

Nieuwe Testament

Een complete vertaling van Het vroegste Nieuwe Testament me t meer dan 4600 eindnoten is ook verkrijgbaar. De vertaling van de Nieuw Testamentische Bijbelboeken zijn zonder woordverklaring hieronder te downloaden. 1 . Evangelie van Mattheus (vanuit het Hebreeuws vertaald) (november2023) 2 . Evangelie van Markus (november 2023) 3 . Evangelie van Lukas (april 2023) 4 . Evangelie van Johannes (april 2023) 5 . Handelingen van de apostelen (april 2023) 6 . Romeinen (april 2023) 7 . Korintiërs I en II (april 2023) 8 . Galaten (januari2023) 9 . Efeziërs (april 2023) 1 0 . Filippenzen (april 2023) 1 1 . Kolossenzen (april 2023) 1 2 . Tessalonisenzen I en II (april 2023) 1 3 . Timotheüs I en II (april 2023) 1 4 . Titus (april 2023) 1 5 . Filemon (juni 2022) 1 6 . Hebreeën (april 2023) 1 7 . Jakobus (april 2023) 1 8 . Petrus I en II (april 2023) 1 9 . Johannes I, II en III (april 2023) 2 0 . Judas (maart 2023) 2 1 . Openbaring en van Johannes (april 2023)

Bijzonder gezegend wie vervolgd en gelasterd worden om mij.

© 2024 J.Sabelis
Jeshua zegt in het Hebreeuws: In die tijd zegt Jeshua ook tegen Zijn leerlingen: ‘Denk niet dat ik gekomen ben om de wet te breken maar om deze te volbrengen. Ik verzeker u dat, zolang de hemelen en aarde bestaan, er geen letter of punt uit de wet en de profeten teniet gedaan zal worden, zij staan vast. Wie uit deze voorschriften iets anders zal leren zal een misleider genoemd worden in het koninkrijk van de hemelen. Wie ze verordent en leert wordt groot genoemd in het koninkrijk van de hemelen.’ Mattheus 5:17-19
Gods          lan De schepping

Bijbel

Amen zeg ik u, als iemand dit woord van mij

zorgvuldig bewaard heeft, de dood zal hij op

geen enkele manier zien tot in het tijdperk

(van de Messias) Het bewaren van de woorden van JHVH en Zijn Woord Jeshua is één van de opdrachten die wij meegekregen hebben. Iedereen bewaart wat kostbaar is. De grondtekst van de Bijbel is als een kostbare oude schat die voor het oog verborgen onder het zand begraven ligt. Het opdiepen van die schat, door begrijpelijk te vertalen, is met hulp van o.a. de Middeleeuws Joodse ketief aantekeningen als het namaken van een Rembrandt, onbegonnen werk… maar toch... verwonder u met mij en toets onderstaande vertaling aan de grondtekst, doe zelf onderzoek, doe mee! Verbeterde vertalingen worden regelmatig geactualiseerd. Uitgebreider vertaalwerk is te vinden in de boeken waarin verwijzingen naar de Hebreeuws / Griekse grondwoorden opgenomen zijn.

Oude Testament

Meer vertalingen uit het OudeTestament zijn, met een toelichting of woordverwijzing, te lezen in de boeken Jezus, de wet en de profeten en 150 profetische Psalmen . 1 . Genesis (april 2024) 2 . Exodus (april 2024) 3 . Leviticus (april 2024) 4 . Numeri (april 2024) 5 . Deuteronomium (april 2024) 6 . Jozua (Jehoshua) (april 2024) 7 . Psalmen (februari 2024) 8 . Jesaja (maart 2024) 9 . Jeremia (december 2023) 1 0 . Klaagliederen (maart 2023) 1 1 . Ezechiël (december 2023) 1 2 . Daniël (maart 2024) 1 3 . Hosea (februari 2024) 1 4 . Joël (maart 2023) 1 5 . Amos (december 2023) 1 6 . Obadja (maart 2023) 1 7 . Jona (december 2023) 1 8 . Micha (maart 2024) 1 9 . Nahum (maart 2023) 2 0 . Habakuk (maart 2023) 2 1 . Sefanja (maart 2023) 2 2 . Haggaï (maart 2023) 2 3 . Zacharia (februari 2024) 2 4 . Maleachi (december 2023)

Nieuwe Testament

Een complete vertaling van Het vroegste Nieuwe Testament me t meer dan 4600 eindnoten is ook verkrijgbaar. De vertaling van de Nieuw Testamentische Bijbelboeken zijn zonder woordverklaring hieronder te downloaden. 1 . Evangelie van Mattheus (vanuit het Hebreeuws vertaald) (november 2023) 2 . Evangelie van Markus (november 2023) 3 . Evangelie van Lukas (maart 2023) 4 . Evangelie van Johannes (maart 2023) 5 . Handelingen van de apostelen (februari 2023) 6 . Romeinen (februari 2023) 7 . Korintiërs I en II (maart 2023) 8 . Galaten (januari2023) 9 . Efeziërs (maart 2023) 1 0 . Filippenzen (maart 2023) 1 1 . Kolossenzen (maart 2023) 1 2 . Tessalonisenzen I en II (maart 2023) 1 3 . Timotheüs I en II (maart 2023) 1 4 . Titus (januari 2023) 1 5 . Filemon (juni 2022) 1 6 . Hebreeën (maart 2023) 1 7 . Jakobus (januari 2023) 1 8 . Petrus I en II (maart 2023) 1 9 . Johannes I, II en III (januari 2023) 2 0 . Judas (maart 2023) 2 1 . Openbaring en van Johannes (maart 2023)

Bijzonder gezegend wie vervolgd

en gelasterd worden om mij.

© 2024 J.S.

Jeshua zegt in het Hebreeuws: In die tijd zegt Jeshua ook tegen Zijn leerlingen: ‘Denk niet dat ik gekomen ben om de wet te breken maar om deze te volbrengen. Ik verzeker u dat, zolang de hemelen en aarde bestaan, er geen letter of punt uit de wet en de profeten teniet gedaan zal worden, zij staan vast. Wie uit deze voorschriften iets anders zal leren zal een misleider genoemd worden in het koninkrijk van de hemelen. Wie ze verordent en leert wordt groot genoemd in het koninkrijk van de hemelen.’ Mattheus 5:17-19