Boeken

Er

zullen

boeken

aan

de

rechtvaardigen

en

wijzen

worden

gegeven

die

vreugde

zullen brengen, oprechtheid en veel wijsheid. (Henoch)

De profetische chronologieën die ons o.a. door Jezus, Henoch, Abraham, Daniël, Baruch, Petrus en de apostel Johannes zijn gegeven, helpen ons om de Bijbelse profetieën in volgorde van tijd te plaatsen. De Profeten wisten vaak niet op welke tijd God doelde als Hij hen profetieën of visioenen gaf. ‘Gods plan’ verschaft uitleg over de chronologie van deze profeten en leert ons dat in deze periode, 6000 jaar na Adam, Gods koninkrijk van 1000 jaar vrede nabij is. Gods plan geeft een visie, samenvatting en chronologisch overzicht van wat God voor ons mensen bedacht heeft. Startend bij onze eeuwige Schepper komt u, via het scheppingsproces in ons tijdperk van 6000 jaar na Adam terecht, om er via de profeten achter te komen dat het eeuwige Koninkrijk van God uw toekomst mag zijn. Dit boek bevat veel nieuws voor mensen die nieuwsgierig zijn naar waar we vandaan komen en naartoe op weg zijn . Paperback, 547 pagina's (december 2021) Prijs: € 24,00 (excl. BTW) Het evangelie van Mattheüs vanuit het Hebreeuws is een eigentijdse vertaling van het evangelie van Mattheüs dat gebaseerd is op de Hebreeuwse grondtekst en het bevat bijna 1900 eindnoten. Het bijzondere van deze vertaling is: o De grondtekst voor het Mattheüsevangelie is het Hebreeuws. o De verschillen met de Griekse grondtekst zijn vet gedrukt. o Uitspraken van Jezus zijn cursief gedrukt. Paperback, (A5) 129 pagina's (juni 2022) Prijs: € 7,00 (excl. BTW) Het geloof van de eerste Christenen’ biedt een aantal vertalingen van parels van vroegchristelijke boeken. De boeken getuigen van de tijd na de opstanding van Jezus en de handelingen van de Apostelen tot en met het onderwijs dat zij op hun beurt overdroegen. Het boek bevat veel informatie over wat de eerste Christenen geloofd hebben. Paperback, 648 pagina's (december 2021) Prijs: € 25,50 (excl. BTW) Jezus, de wet en de profeten Bevat een vanuit het Hebreeuws vertaald evangelie van Mattheüs en een nauwkeurige vertaling op basis van de Hebreeuwse ketief aantekeningen van de profeten vanaf Genesis tot Maleachi. Meer dan 6400 eindnoten zijn opgenomen om de gekozen vertaling vanuit de Hebreeuwse tekst toe te lichten. Het boek is chronologisch opgebouwd en de nog te vervullen Bijbelse profetieën zijn geselecteerd en in het laatste hoofdstuk opgenomen. Paperback, 679 pagina's (december 2021) Prijs: € 27,00 (excl. BTW) 150 Profetische Psalmen Is een vertaling vanuit het Hebreeuws van de 150 Bijbelse Psalmen. Het profetische karakter van de Psalmen voert daarbij de boventoon. De prachtige teksten van deze Hebreeuwse liedjes bieden nog altijd hoop en troost voor veel mensen die in God geloven. Paperback, (A5) 170 pagina's (december 2021) Prijs: € 8,00 (excl. BTW) Uitnodiging! Deel 1 Bevat een uitgebreide samenvatting van profetieën die voor onze tijd en daarna zijn uitgesproken. Als een acht gangen diner opgediend wordt u meegenomen in de visioenen en profetieën die ca. 30 Bijbelse profeten aan ons nagelaten hebben. Door dit boekje krijgt u inzicht in de volgorde waarin de Bijbelse eindtijdprofetieën vervuld zullen worden en hoe wij als mensheid een nieuw tijdperk van duizend jaar vrede binnen zullen gaan. Paperback, (A5) 106 pagina's (maart 2020) Prijs: € 7,00 (excl. BTW) Uitnodiging! Deel 2 Bevat een vertaling vanuit de grondtekst van de profetieën die voor onze tijd en de toekomst uitgesproken zijn. Het ‘acht gangen diner’ uit deel 1 volgend, zijn de eindtijdvisioenen en profetieën in volgorde van tijd geplaatst. Door dit boek gaan uw ogen open over hoe en wanneer vele Bijbelse profetieën nog vervuld zullen gaan worden. Paperback, 432 pagina's (november 2021) Prijs: € 18,00 (excl. BTW) Het vroegste Nieuwe Testament is een herziene vertaling van het Nieuwe Testament die gebaseerd is op de Hebreeuwse en Griekse grondtekst met meer dan 4700 eindnoten. Het bijzondere aan deze vertaling is: o De grondtekst voor het Mattheüsevangelie is het Hebreeuws. o De zinsbouw en interpuncties van de oorspronkelijke tekst dienen als de basis voor de vertaling. o De gehanteerde Canon is op grond van de vroegste lijsten aangepast. o De drie aan de Canon toegevoegde boeken zijn vertaald vanuit het Engels en het lezen zeker waard. Paperback, (A4) 290 pagina's (juli 2022) Prijs: € 15,00 (excl. BTW)

© 2022 Jim Sabelis

Jezus zegt in het Hebreeuws: ‘Waak, zodat u niet zult dwalen onder de mensen.’ Mattheüs 24:4b

U bent het voortdurende wereldwijde zout.

Boeken

Er

zullen

boeken

aan

de

rechtvaardigen

en

wijzen

worden

gegeven

die

vreugde

zullen

brengen,

oprechtheid en veel wijsheid. (Henoch)

De profetische chronologieën die ons o.a. door Jezus, Henoch, Abraham, Daniël, Baruch, Petrus en de apostel Johannes zijn gegeven, helpen ons om de Bijbelse profetieën in volgorde van tijd te plaatsen. De Profeten wisten vaak niet op welke tijd God doelde als Hij hen profetieën of visioenen gaf. ‘Gods plan’ verschaft uitleg over de chronologie van deze profeten en leert ons dat in deze periode, 6000 jaar na Adam, Gods koninkrijk van 1000 jaar vrede nabij is. Gods plan geeft een visie, samenvatting en chronologisch overzicht van wat God voor ons mensen bedacht heeft. Startend bij onze eeuwige Schepper komt u, via het scheppingsproces in ons tijdperk van 6000 jaar na Adam terecht, om er via de profeten achter te komen dat het eeuwige Koninkrijk van God uw toekomst mag zijn. Dit boek bevat veel nieuws voor mensen die nieuwsgierig zijn naar waar we vandaan komen en naartoe op weg zijn . Paperback, 547 pagina's (december 2021) Prijs: € 24,00 (excl. BTW) Het evangelie van Mattheüs vanuit het Hebreeuws is een eigentijdse vertaling van het evangelie van Mattheüs dat gebaseerd is op de Hebreeuwse grondtekst en het bevat bijna 1900 eindnoten. Het bijzondere van deze vertaling is: o De grondtekst voor het Mattheüsevangelie is het Hebreeuws. o De verschillen met de Griekse grondtekst zijn vet gedrukt. o Uitspraken van Jezus zijn cursief gedrukt. Paperback, (A5) 129 pagina's (juni 2022) Prijs: € 7,00 (excl. BTW) Het geloof van de eerste Christenen’ biedt een aantal vertalingen van parels van vroegchristelijke boeken. De boeken getuigen van de tijd na de opstanding van Jezus en de handelingen van de Apostelen tot en met het onderwijs dat zij op hun beurt overdroegen. Het boek bevat veel informatie over wat de eerste Christenen geloofd hebben. Paperback, 648 pagina's (december 2021) Prijs: € 25,50 (excl. BTW) Jezus, de wet en de profeten Bevat een vanuit het Hebreeuws vertaald evangelie van Mattheüs en een nauwkeurige vertaling op basis van de Hebreeuwse ketief aantekeningen van de profeten vanaf Genesis tot Maleachi. Meer dan 6400 eindnoten zijn opgenomen om de gekozen vertaling vanuit de Hebreeuwse tekst toe te lichten. Het boek is chronologisch opgebouwd en de nog te vervullen Bijbelse profetieën zijn geselecteerd en in het laatste hoofdstuk opgenomen. Paperback, 679 pagina's (december 2021) Prijs: € 27,00 (excl. BTW) 150 Profetische Psalmen Is een vertaling vanuit het Hebreeuws van de 150 Bijbelse Psalmen. Het profetische karakter van de Psalmen voert daarbij de boventoon. De prachtige teksten van deze Hebreeuwse liedjes bieden nog altijd hoop en troost voor veel mensen die in God geloven. Paperback, (A5) 170 pagina's (december 2021) Prijs: € 8,00 (excl. BTW) Uitnodiging! Deel 1 Bevat een uitgebreide samenvatting van profetieën die voor onze tijd en daarna zijn uitgesproken. Als een acht gangen diner opgediend wordt u meegenomen in de visioenen en profetieën die ca. 30 Bijbelse profeten aan ons nagelaten hebben. Door dit boekje krijgt u inzicht in de volgorde waarin de Bijbelse eindtijdprofetieën vervuld zullen worden en hoe wij als mensheid een nieuw tijdperk van duizend jaar vrede binnen zullen gaan. Paperback, (A5) 106 pagina's (maart 2020) Prijs: € 7,00 (excl. BTW) Uitnodiging! Deel 2 Bevat een vertaling vanuit de grondtekst van de profetieën die voor onze tijd en de toekomst uitgesproken zijn. Het ‘acht gangen diner’ uit deel 1 volgend, zijn de eindtijdvisioenen en profetieën in volgorde van tijd geplaatst. Door dit boek gaan uw ogen open over hoe en wanneer vele Bijbelse profetieën nog vervuld zullen gaan worden. Paperback, 432 pagina's (november 2021) Prijs: € 18,00 (excl. BTW) Het vroegste Nieuwe Testament is een herziene vertaling van het Nieuwe Testament die gebaseerd is op de Hebreeuwse en Griekse grondtekst met meer dan 4700 eindnoten. Het bijzondere aan deze vertaling is: o De grondtekst voor het Mattheüsevangelie is het Hebreeuws. o De zinsbouw en interpuncties van de oorspronkelijke tekst dienen als de basis voor de vertaling. o De gehanteerde Canon is op grond van de vroegste lijsten aangepast. o De drie aan de Canon toegevoegde boeken zijn vertaald vanuit het Engels en het lezen zeker waard. Paperback, (A4) 290 pagina's (juli 2022) Prijs: € 15,00 (excl. BTW)

© 2022 Jim Sabelis

Jezus zegt in het Hebreeuws: ‘Waak, zodat u niet zult dwalen onder de mensen.’ Mattheüs 24:4b

U bent het voortdurende wereldwijde zout.