Gods doel

Gods doel is een mensheid die eeuwig uit liefde met Hem en Zijn hele schepping

leeft.

Wat is het doel van alles? 1 . God wil niet alleen zijn, Zijn overvloed delen, daarom heeft Hij ons mensen gemaakt, naar Zijn beeld… om voor eeuwig familie van Hem te zijn. 2 . God wil dat wij Hem vrijwillig lief gaan hebben. Hij doet dat: a . Door ons de zichtbare schepping te geven, zodat wij zo kennismaken met Zijn grootsheid en veelzijdigheid en hierdoor op zoek naar Hem gaan. b . Door ons vrij te laten om zelf te zoeken, te vinden en te kiezen, om zelf op de eeuwig goede God te gaan lijken, of niet. c . Door zelf een voorbeeld te stellen, God geeft Zijn Eerstgeboren Zoon als offer voor alle fouten die de mensen individueel en samen gemaakt hebben. d . Door de mensen die wat God van ons vraagt in de praktijk brengen samen te brengen in een ‘gemeenschap’ en zo een voorbeeld te laten zijn voor hun medemensen. 3 . God is tijdloos en voor ons heeft Hij tijdelijk de tijd geschapen. Nu hebben wij een tijdelijk lichaam dat zich kan ontwikkelen totdat het in vernieuwde vorm eeuwig kan bestaan, bij de opstanding van de doden. 4 . De Bijbel spreekt in beeldspraak over Gods doel: Een heilig volk, hiervoor wordt o.a. de volgende beeldspraak gebruikt: a . De wijngaard , Jesaja 5, Mattheüs 20 en 21 en Johannes 15 spreken hiervan. Wij mensen zijn als druiventrossen die vrucht kunnen dragen als wij doen wat Jezus zegt. b . De tempel , in I Korintiërs 3 vergelijkt Paulus ons leven met een bouwwerk. Het bouwmateriaal dat wij gebruiken moet vuurbestendig zijn, materiaal dat onze persoonlijkheid duurzaam naar Gods beeld vormgeeft, een innerlijk dat God een thuis geeft. c . De toren, de Herder van Hermas spreekt uitgebreid over deze toren, het heilige deel van Gods volk, Jezus spreekt erover in Mattheüs 21, Markus 12 en Lukas 14, nu is het de tijd om ons eigen ‘bouwmateriaal’ te verzamelen. d . De vrouw van Zijn Zoon Jezus , Openbaringen 21 spreekt over de bruid van het Lam (Jezus), dat is het doel waar Gods plan met de tijdperken op uitloopt. e . Jeruzalem, de hemelse stad van vrede is het grote plaatje dat ook in Openbaringen 21 wordt getoond. Gods doel is de mens eeuwig met Hem levend in Zijn koninkrijk. Een rode draad in de Bijbel is de driedeling die ons als mensheid vandaag verdeelt. De foto met de rode knikker bovenaan deze pagina toont de volgende drie keuzemogelijkheden die wij hebben als het om het onderzoek naar God gaat: 1 . U gaat oprecht op onderzoek uit en komt tot de conclusie dat het waar is wat God door de profeten zegt, u neemt dit serieus en volgt het voorbeeld dat Jezus heeft voorgeleefd. 2 . U gaat op onderzoek uit maar blijft twijfelen tussen Gods weg en alles wat deze wereld van u vraagt, u handelt tweeslachtig. 3 . U neemt dit niet serieus en leeft verder zonder rekening met God te houden. Elke keuze geeft een andere toekomst. Wat de profeten hierover zeggen wordt uitgelegd in de boeken ‘ G ods plan en ‘ Uitnodiging! .

Gezegend de nederigen van geest.

© Jim Sabelis

Jezus zegt in het Hebreeuws: ‘‘Kom door de smalle poort, want de poort naar de ondergang is breed en diep en velen gaan daardoor. Sommige nemen de zware poort en de smalle weg die uitloopt op het leven en er zijn er weinig die deze vinden.’ Mattheüs 7:13,14

Gods doel

Gods doel is een mensheid die eeuwig uit liefde

met Hem en Zijn hele schepping leeft.

Wat is het doel van alles? 1 . God wil niet alleen zijn, Zijn overvloed delen, daarom heeft Hij ons mensen gemaakt, naar Zijn beeld… om voor eeuwig familie van Hem te zijn. 2 . God wil dat wij Hem vrijwillig lief gaan hebben. Hij doet dat: a . Door ons de zichtbare schepping te geven, zodat wij zo kennismaken met Zijn grootsheid en veelzijdigheid en hierdoor op zoek naar Hem gaan. b . Door ons vrij te laten om zelf te zoeken, te vinden en te kiezen, om zelf op de eeuwig goede God te gaan lijken, of niet. c . Door zelf een voorbeeld te stellen, God geeft Zijn Eerstgeboren Zoon als offer voor alle fouten die de mensen individueel en samen gemaakt hebben. d . Door de mensen die wat God van ons vraagt in de praktijk brengen samen te brengen in een ‘gemeenschap’ en zo een voorbeeld te laten zijn voor hun medemensen. 3 . God is tijdloos en voor ons heeft Hij tijdelijk de tijd geschapen. Nu hebben wij een tijdelijk lichaam dat zich kan ontwikkelen totdat het in vernieuwde vorm eeuwig kan bestaan, bij de opstanding van de doden. 4 . De Bijbel spreekt in beeldspraak over Gods doel: Een heilig volk, hiervoor wordt o.a. de volgende beeldspraak gebruikt: a . De wijngaard , Jesaja 5, Mattheüs 20 en 21 en Johannes 15 spreken hiervan. Wij mensen zijn als druiventrossen die vrucht kunnen dragen als wij doen wat Jezus zegt. b . De tempel , in I Korintiërs 3 vergelijkt Paulus ons leven met een bouwwerk. Het bouwmateriaal dat wij gebruiken moet vuurbestendig zijn, materiaal dat onze persoonlijkheid duurzaam naar Gods beeld vormgeeft, een innerlijk dat God een thuis geeft. c . De toren, de Herder van Hermas spreekt uitgebreid over deze toren, het heilige deel van Gods volk, Jezus spreekt erover in Mattheüs 21, Markus 12 en Lukas 14, nu is het de tijd om ons eigen ‘bouwmateriaal’ te verzamelen. d . De vrouw van Zijn Zoon Jezus , Openbaringen 21 spreekt over de bruid van het Lam (Jezus), dat is het doel waar Gods plan met de tijdperken op uitloopt. e . Jeruzalem, de hemelse stad van vrede is het grote plaatje dat ook in Openbaringen 21 wordt getoond. Gods doel is de mens eeuwig met Hem levend in Zijn koninkrijk. Een rode draad in de Bijbel is de driedeling die ons als mensheid vandaag verdeelt. De foto met de rode knikker bovenaan deze pagina toont de volgende drie keuzemogelijkheden die wij hebben als het om het onderzoek naar God gaat: 1 . U gaat oprecht op onderzoek uit en komt tot de conclusie dat het waar is wat God door de profeten zegt, u neemt dit serieus en volgt het voorbeeld dat Jezus heeft voorgeleefd. 2 . U gaat op onderzoek uit maar blijft twijfelen tussen Gods weg en alles wat deze wereld van u vraagt, u handelt tweeslachtig. 3 . U neemt dit niet serieus en leeft verder zonder rekening met God te houden. Elke keuze geeft een andere toekomst. Wat de profeten hierover zeggen wordt uitgelegd in de boeken ‘ G ods plan en ‘ Uitnodiging! .

Gezegend de nederigen van geest.

© Jim Sabelis

Jezus zegt in het Hebreeuws: ‘‘Kom door de smalle poort, want de poort naar de ondergang is breed en diep en velen gaan daardoor. Sommige nemen de zware poort en de smalle weg die uitloopt op het leven en er zijn er weinig die deze vinden.’ Mattheüs 7:13,14