© Jim Sabelis

Jezus zegt in het Hebreeuws: ‘Als u het kunt geloven dan bent u in staat om alles te voltooien, voor wie gelooft zijn alle dingen makkelijk.’ Direct roept de vader van de jongen dit met luide stem: ‘Heer ik geloof, sterker nog, help mij met mijn geloof!’ Marcus 9: 23,24

Want dezelfde Heer van iedereen, is rijk naar iedereen die Hem

om hulp roept

Ons leven bestaat uit de gevolgen van eigen keuzes en van zaken die ons overkomen. Om u te helpen bij het vergroten van het aandeel eigen keuzes is de serie ik ben… gemaakt. In één week bepaalt u bewust wat u op dit moment in uw dagelijkse leven wilt ontwikkelen en gaat u daar concrete stappen in zetten. Het programma kan zelfstandig of als groep / team worden gedaan en is gebaseerd op de Eijktest en WEEG aanpak. Sardius Consultancy heeft deze aanpak ontwikkeld en kan voor elke doelgroep een programma op maat aanbieden.

Voor

wie

in

deze

tijd

thuis

de

tijd

heeft

om

na

te

denken

over

zijn

of

haar

eigen

toekomstige

ontwikkeling

download

de

gratis

webversie voor een week vol inspirerende ontwikkeling.

Voor het verder ontwikkelen van uzelf als kerk, groep of persoonlijk, is het boekje Ik ben… uitgenodigd’ beschikbaar. Het programma kan op aanvraag voor uw doelgroep op maat gemaakt worden. Een standaard exemplaar bevat 45 pagina's en kost € 7,00 (excl. BTW). Dit alles is gebaseerd op een visie die kan helpen om onze maatschappij op een harmonieuze manier in te richten. Deze begint met het nemen van onze eigen verantwoordelijkheid en het zorg dragen voor je naasten, afhankelijk van de talenten die je hebt en ‘de schatten’ die je zijn toevertrouwd. Wij komen en gaan met niets in en uit deze wereld, behalve met dat wat wij in ons hart gesloten hebben.

Hulp

Als iemand met geloof vastgrijpt, waarom zou hij dan opgeven?

Als iemand met geloof vastgrijpt,

waarom zou hij dan opgeven?

© Jim Sabelis

Jezus zegt in het Hebreeuws: ‘Als u het kunt geloven dan bent u in staat om alles te voltooien, voor wie gelooft zijn alle dingen makkelijk.’ Direct roept de vader van de jongen dit met luide stem: ‘Heer ik geloof, sterker nog, help mij met mijn geloof!’ Marcus 9: 23,24

Want dezelfde Heer van iedereen, is rijk naar

iedereen die Hem om hulp roept

Ons leven bestaat uit de gevolgen van eigen keuzes en van zaken die ons overkomen. Om u te helpen bij het vergroten van het aandeel eigen keuzes is de serie ik ben… gemaakt. In één week bepaalt u bewust wat u op dit moment in uw dagelijkse leven wilt ontwikkelen en gaat u daar concrete stappen in zetten. Het programma kan zelfstandig of als groep / team worden gedaan en is gebaseerd op de Eijktest en WEEG aanpak. Sardius Consultancy heeft deze aanpak ontwikkeld en kan voor elke doelgroep een programma op maat aanbieden.

Voor

wie

in

deze

tijd

thuis

de

tijd

heeft

om

na

te

denken

over

zijn

of

haar

eigen

toekomstige

ontwikkeling

download

de

gratis

webversie

voor

een week vol inspirerende ontwikkeling.

Voor het verder ontwikkelen van uzelf als kerk, groep of persoonlijk, is het boekje Ik ben… uitgenodigd’ beschikbaar. Het programma kan op aanvraag voor uw doelgroep op maat gemaakt worden. Een standaard exemplaar bevat 45 pagina's en kost € 7,00 (excl. BTW). Dit alles is gebaseerd op een visie die kan helpen om onze maatschappij op een harmonieuze manier in te richten. Deze begint met het nemen van onze eigen verantwoordelijkheid en het zorg dragen voor je naasten, afhankelijk van de talenten die je hebt en ‘de schatten’ die je zijn toevertrouwd. Wij komen en gaan met niets in en uit deze wereld, behalve met dat wat wij in ons hart gesloten hebben.

Hulp