Jezus verheugt zich over de beloning voor vervolgde profeten.

© Jim Sabelis

Daarom zal de Heer YaHWeH niets doen zonder dat Hij Zijn vertrouwelijke raad ontrafelt voor Zijn dienaren de profeten

Profetie

Amuse
Mattheüs
Profeten zijn mensen die met het Woord van God gesproken hebben, of in een visioen of droom gezien hebben wat God met ons voor ogen heeft. Van Mozes die uitgelegd kreeg over hoe alles begon, tot en met de discipel Johannes die een blik mocht werpen in de eeuwige toekomst, zo heeft Jezus, het Woord van God, vele mensen onderwezen in de ‘dingen van God’. Voor mensen die zich verdiepen in wat God via de profeten zegt, wordt het al snel duidelijk dat de dingen die vandaag gebeuren herkenbaar zijn vanuit uitspraken die profeten 2000 jaar en langer geleden gedaan hebben. Ook vandaag zijn er nog profeten die, herkenbaar aan hun daden, uitleg geven over het plan van God voor de (nabije) toekomst. Bewezen p rofetie is een onweerlegbaar bewijs voor het besturen van deze wereld door onze Schepper. Op deze site zijn vele teksten uit de Bijbel en apocriefe boeken die profetieën bevatten zo getrouw mogelijk vertaald. Tijdens dit onderzoek heb ik ontdekt dat veel profetieën en beelden elkaar overlappen en, als je ze samenvoegt, geven ze een scherper beeld van de dingen die in onze tijd te gebeuren staan. De profeet Daniël wordt in hoofdstuk 12 van zijn boek geleerd dat degenen die waakzaam zijn dit zullen begrijpen. Ook roept Jezus in Mattheüs 24 op om te waken, in de tijd dat de tekenen van de laatste tijd herkend zullen worden. De boeken Gods plan en Uitnodiging! Deel 1 en Uitnodiging! Deel 2 geven een overzicht van de volgorde van vervulling van vele profetieën. voor onze tijd. U wordt uitgenodigd om hier zelf onderzoek naar te doen en uw eigen conclusies te trekken. Een voorproefje van wat onderzocht is vindt u in het hieronder geplaatste overzicht van het tijdsverloop van de laatste zeven jaar van ons tijdperk. Toets alles en behoud het goede!
De laatste zeven jaar van ons tijdperk
Gebeurtenissen
Tekst
Resterende dagen
42 maanden (1240d) heilige stad (excl. heiligdom) onder de voet én 1260 dagen twee getuigen, 7 zegels
Openbaringen 11:2,3 Daniël 12:7
2500 tijd, tijden en halve tijd én als het aan stukken slaan van het heilige volk is beëindigd, 7 maanjaren.
2300 dagen vanaf een verwoestende opstand totdat de heiligheid is hersteld
Daniël 8:14
2300 Uitgaande van maanjaarkalender van 12x 29,5 dag, 6 jaar en 5 maanden 26 dagen, volgens zontijd is dat 6 jaar 3 maanden en 17 dagen
De tijd van een beestachtige man: ‘Tel op’. Start opkomst antichrist 1335-3 = 1332 d.
Openbaringen 13:18 Hemelvaart Jesaja 4:12, 14
666+666 1297+35
Geen dagelijks bestaan meer, oprichting verwoestende gruwel, 1290 dagen
Daniël 12:11 Hemelvaart Jesaja 4:11
1290
1260 dagen twee getuigen, 20 d. bazuin 1- 4, en de vrouw verzorgd in de woestijn
Openbaringen 11:3 en 12:6,14
1260
3½ (maan)jaar = 42 maanden verdrukking heiligen, heerschappij en godslastering door beest en zijn profeet, bazuin 5, 6
Daniël 7:25; 12:7 Openbaringen 13:5
1240
Bazuin 5, stekende sprinkhanen 5 maanden
Openbaringen 9:5
1093
Resultaat van het Woord beantwoord
Daniël 9:25
490
Gezalfde bevelhebber in Jeruzalem
Daniël 9:25
441
Bouw tweede open ruimte klaar
Daniël 9:25
7
Waardeloos verbond, de heiligen in de val
Daniël 9:26; 12:11
7
Oproep tot bekering in zak en as van de samenleving
Jona 3:4
40
Breken van het verbond(soffer)
Daniël 9:27
3 ½
3 ½ dag liggen de getuigen op straat tot zij uit de dood worden opgewekt
Openbaringen 11:9-11
3 ½
Einde macht antichrist 7 schalen over machthebbers aarde
IV Ezra 12:29,30 Daniël 12:12
35
Terugkomst Jezus met leger, afgod smeltend overgoten, verslaan antichrist met zijn legers, 1332 dagen; bazuin 7
Hemelvaart Jesaja 4:14 Daniël 9:27 Openbaringen 19:11-23
3
Gelukkig wie 1335 dagen wacht
Daniël 12:12
Rust

Jezus verheugt zich over de beloning

voor vervolgde profeten.

© Jim Sabelis

Daarom zal de Heer YaHWeH niets doen zonder dat Hij Zijn vertrouwelijke raad ontrafelt voor Zijn dienaren de profeten

Profetie

Mattheüs
Profeten zijn mensen die met het Woord van God gesproken hebben, of in een visioen of droom gezien hebben wat God met ons voor ogen heeft. Van Mozes die uitgelegd kreeg over hoe alles begon, tot en met de discipel Johannes die een blik mocht werpen in de eeuwige toekomst, zo heeft Jezus, het Woord van God, vele mensen onderwezen in de ‘dingen van God’. Voor mensen die zich verdiepen in wat God via de profeten zegt, wordt het al snel duidelijk dat de dingen die vandaag gebeuren herkenbaar zijn vanuit uitspraken die profeten 2000 jaar en langer geleden gedaan hebben. Ook vandaag zijn er nog profeten die, herkenbaar aan hun daden, uitleg geven over het plan van God voor de (nabije) toekomst. Bewezen p rofetie is een onweerlegbaar bewijs voor het besturen van deze wereld door onze Schepper. Op deze site zijn vele teksten uit de Bijbel en apocriefe boeken die profetieën bevatten zo getrouw mogelijk vertaald. Tijdens dit onderzoek heb ik ontdekt dat veel profetieën en beelden elkaar overlappen en, als je ze samenvoegt, geven ze een scherper beeld van de dingen die in onze tijd te gebeuren staan. De profeet Daniël wordt in hoofdstuk 12 van zijn boek geleerd dat degenen die waakzaam zijn dit zullen begrijpen. Ook roept Jezus in Mattheüs 24 op om te waken, in de tijd dat de tekenen van de laatste tijd herkend zullen worden. De boeken Gods plan en Uitnodiging! Deel 1 en Uitnodiging! Deel 2 geven een overzicht van de volgorde van vervulling van vele profetieën. voor onze tijd. U wordt uitgenodigd om hier zelf onderzoek naar te doen en uw eigen conclusies te trekken. Een voorproefje van wat onderzocht is vindt u in het hieronder geplaatste overzicht van het tijdsverloop van de laatste zeven jaar van ons tijdperk. Toets alles en behoud het goede!
De laatste zeven jaar van ons tijdperk
Gebeurtenissen
Tekst
Resterende dagen
42 maanden (1240d) heilige stad (excl. heiligdom) onder de voet én 1260 dagen twee getuigen, 7 zegels
Openbaringen 11:2,3 Daniël 12:7
2500 tijd, tijden en halve tijd én als het aan stukken slaan van het heilige volk is beëindigd, 7 maanjaren.
2300 dagen vanaf een verwoestende opstand totdat de heiligheid is hersteld
Daniël 8:14
2300 Uitgaande van maanjaar kalender van 12x 29,5 dag, 6 jaar en 5 maanden 26 dagen, volgens zontijd is dat 6 jaar 3 maanden en 17 dagen
De tijd van een beestachtige man: ‘Tel op’. Start opkomst antichrist 1335-3 = 1332 d.
Openbaringen 13:18 Hemelvaart Jesaja 4:12, 14
666+666 1297+35
Geen dagelijks bestaan meer, oprichting verwoestende gruwel, 1290 dagen
Daniël 12:11 Hemelvaart Jesaja 4:11
1290
1260 dagen twee getuigen, 20 d. bazuin 1-4, en de vrouw verzorgd in de woestijn
Openbaringen 11:3 en 12:6,14
1260
3½ (maan)jaar = 42 maanden verdrukking heiligen, heerschappij en godslastering door beest en zijn profeet, bazuin 5, 6
Daniël 7:25; 12:7 Openbaringen 13:5
1240
Bazuin 5, stekende sprinkhanen 5 maanden
Openbaringen 9:5
1093
Resultaat van het Woord beantwoord
Daniël 9:25
490
Gezalfde bevelhebber in Jeruzalem
Daniël 9:25
441
Bouw tweede open ruimte klaar
Daniël 9:25
7
Waardeloos verbond, de heiligen in de val
Daniël 9:26; 12:11
7
Oproep tot bekering in zak en as van de samenleving
Jona 3:4
40
Breken van het verbond(soffer)
Daniël 9:27
3 ½
3 ½ dag liggen de getuigen op straat tot zij uit de dood worden opgewekt
Openbaringen 11:9-11
3 ½
Einde macht antichrist 7 schalen over machthebbers aarde
II Ezra 12:29,30 Daniël 12:12
35
Terugkomst Jezus met leger, afgod smeltend overgoten, verslaan antichrist met zijn legers, 1332 dagen; bazuin 7
Hemelvaart Jesaja 4:14 Daniël 9:27 Openbaringen 19:11-23
3
Gelukkig wie 1335 dagen wacht
Daniël 12:12
Rust